Conference

Article
การปรับความเครียดตกค้างสำหรับการขึ้นรูปกลาสเซรามิกชนิดง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับซ่อมแซม
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 (Kaset fair 2554) (ISBN: 9786167522067)
Class
ชาติ
Date
4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-