Conference

Article
มะเขือเทศเทคโนชีวภาพต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างแตง
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
Location
เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
9789744367310
Related Link
-