Conference

Article
การประเมินปริมาณน้ำมันของผลปาล์มน้ำมันด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด (NIR)
Conference
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-