Conference

International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade
นานาชาติ
19 - 20 พฤศจิกายน 2010
เชียงราย ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโจ๊กผสมฟักทอง แหล่งทุน :สวพ มก,20 พ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2011