Conference

Article
การตรวจสอบของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลำไยด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟราเรด
Conference
การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
1 - 3 กันยายน 2010
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-