Conference

การทดสอบและการจำลองเครื่องกังหันพลังน้ำขนาดเล็ก
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21
ชาติ
17 - 19 ตุลาคม 2007
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-