Conference

Article
การเพิ่มปริมาณแซนโทฟิลล์และแคโรทีนจากดอกดาวเรืองด้วยเอนไซม์ร่วมในการสกัดด้วยตัวทำละลาย
Conference
การประชุมวิชาการนานาชาติ TBS (BioThailand)
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,9 มิ.ย. 2009 - 28 พ.ค. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ้านหอมไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม เท้า และผลิตภัณฑ์อโรมา ณ โรงแรมเดอะวัน จ.สุราษฎร์ธานี,13 มิ.ย. 2010 - 27 มิ.ย. 2010