Conference

Article
การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร,20 พ.ค. 2009 - 22 ก.ย. 2009