Conference

การใช้กากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เสริมในผลิตภัณฑ์กุนเชียง
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร,20 พ.ค. 2009 - 22 ก.ย. 2009