Conference

Article
การวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารพาราไซลีนและกรดอะเซติกออกจากถังเก็บภายใต้อิทธิพลของทิศทางลมและช่วงเวลาที่เกิดการรั่วไหลโดยใช้โปรแกรมอโลฮา
Conference
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
29 เมษายน 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นำไปใช้ศึกษาความปลอดภัยในโรงงานลักษณะอื่นๆ แหล่งทุน :ไม่มี,7 มิ.ย. 1999 - 16 ส.ค. 2011