Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎ๊บัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2561
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2552
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  Agricultural CareersAHPCCChainatCommunity SupportedCrop modelDrugstorefree-range duckgeoinformaticGISHand-Woven Mud MeeLandsat 8Network AnalysisOpinionpaddy fieldPathum ThaniphysiologyrestorationSaraburiseagrassSelective Way of LifeService AreaSocial Network AnalysisSpatial AnalysisSuphanburi ProvinceThai Women Empowerment FundsThe Pandemic of COVID-19tissue cultureTouristtransplantationTravel routeUnemployed PersonVegetation Indexกระบวนการกลุ่มกลุ่มกิจกรรมของนิสิตกลุ่มไอเซคพัฒนาผู้นานักศึกษาระหว่างประเทศกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการฟื้นฟูการย้ายปลูกการวิเคระห์เชิงพื้นที่การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการสำรวจจากระยะไกลความคิดเห็นโควิด19จังหวัดสุพรรณบุรีเซนทิเนิลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบรูปการกระจายปริมาณฝนสูงสุดรายวันปัญหาภาวะตกงานผ้าทอมัดหมี่แผ่นดินถล่มพื้นที่ให้บริการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภาพถ่ายจากดาวเทียมภูมิสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสนามสรีรวิทยาหญ้าทะเลอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  Interest

  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, การวิเคระห์เชิงพื้นที่

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคาร3

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Forecasting transplanted rice yield at the farm scale using moderate-resolution satellite imagery and the aquacrop model: A case study of a rice seed production community in ThailandPrathumchai K., Nagai M., Nagai M., Tripathi N., Sasaki N.2018ISPRS International Journal of Geo-Information
  7(2)
  15
  2Application of remote sensing and gis techniques for flood vulnerability and mitigation planning in Munshiganj district of BangladeshPrathumchai K., Samarakoon L.2005Asian Association on Remote Sensing - 26th Asian Conference on Remote Sensing and 2nd Asian Space Conference, ACRS 2005
  1,pp. 391-400
  6
  3Elevation surface interpolation of point data using different techniques - A GIS approachPrathumchai K., Samarakoon L.2006Asian Association on Remote Sensing - 27th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2006
  ,pp. 327-334
  2
  4Improving disaster responsiveness using a mix of social media and e-governmentKawtrakul A., Kawtrakul A., Mulasastra I., Chanlekha H., Rajbhandari S., Prathumchai K., Nagai M., Khunthong V.2012KEOD 2012 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development
  ,pp. 423-426
  1
  5Assessment flood vulnerability and mitigation planning in munshiganj district of bangladesh using remote sensing and GISPrathumchai K., Samarakoon L.2006Asian Association on Remote Sensing - 27th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2006
  ,pp. 114-120
  0
  6Data Analysis Node (DAN) network for Sentinel AsiaNagai M., Prathumchai K.201132nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, ACRS 2011
  4,pp. 2965-2967
  0
  7Disaster mapping activity with multi-spatial informationPrathumchai K., Nagai M.201233rd Asian Conference on Remote Sensing 2012, ACRS 2012
  3,pp. 2574-2583
  0
  8SPATIAL ANALYSIS for FREE-RANGE DUCKS: A STUDY AREA of PATHUM THANI PROVINCE, THAILANDTibkaew A.P., Kongsompoj N., Suksri A., Marayart S., Prathumchai K.202142nd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2021
  0
  9EVALUATION of SATELLITE IMAGERY DATA for CROP YIELD SIMULATION in SARABURI PROVINCE, THAILANDPrathumchai K., Nagai M., Prathumchai K., Tibkaew A.P.202142nd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2021
  0
  10THE POTENTIAL OF TOURIST ATTRACTIONS AND THE OPTIMUM TRAVEL ROUTES IN CHAINAT PROVINCEPrathumchai K., Phuengroop K., Kaewpentong N., Chabubtrong P., Chaithong T.202243rd Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2022
  0
  11SERVICE AREA AND SPATIAL DISTRIBUTION PATTERN OF DRUGSTORES IN NONTHABURI PROVINCEPrathumchai K., Pathan S., Ladplee A., Kaewthong Y., Khunalertnaphakorn N., Petruk W., Tonsawan A., Chaithong T.202344th Asian Conference on Remote Sensing, ACRS 2023
  0