Person Image

  Education

  • วท.ด.(พันธุวิศวกรรม), ม. เกษตรศาสตร์ , ไทย, 2557
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), ม. เกษตรศาสตร์ , ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Amino aldehyde dehydrogenasearomaBacterial blight resistanceBacterial leaf blight resistancebiotic resistanceblack riceBlastBlast resistanceBPH resistance geneBreedingBrown planthopperBrown planthopper resistanceBrown planthopper toleranceClimate ready ricecolored riceddRADDNA BarcodeDNA barcodingDonor genome contentdouble digest restriction site-associated DNA (ddRAD)Double digest restriction site-associated DNA sequencingdouble-digested restriction size association DNA sequencing (ddRAD)droughtFast NeutronFast-neutron mutagenesisFe homeostasisFe-tolerant mutantsFlooding toleranceFood InnovationGC-MSGeneGene pyramidingGenetic diversityGenetic segregation Genetic variationGeneticsgrain qualityHaplotype patternheadspaceHeat toleranceHigh temperatureIndigoIndigofera tinctoriairon densityIron toxicityKASP genotypingKASP markerLandraceLinkage dragMarker-assisted backcross selectionmarker-assisted breedingmedicinal plantsmetabolomicsMultiple backcrossingmutantmutantsMutationNutritionalOryza sativa LOsFRO1OTL-seqPopulation structurePseudo-backcrossingpyramidingQTL-seqRainbow RiceRecurrent genome contentReproductive stageresistanceRiceRice (Oryza sativa)sequencingshort grain riceSingle nucletide polymorphism (SNP)Single-nucleotide polymorphismSNPsstomataSubmergence toleranceThai Hom MaliThai riceTILLINGvolatileWUEการกระจายตัวทางพันธุกรรมการก่อกลายพันธุ์การกำหนดมาตรฐานการติดเมล็ดการทนร้อนการเทียบมาตรฐานสีการปฏิสนธิการประมวลผลภาพการปรับปรุงพันธุ์การผสมกลับข้าวข้าวพันธุ์กลายข้าวพื้นเมืองข้าวสีข้าวหอมล้านนาข้าวเหนียวลืมผัวความหลากหลายทางพันธุกรรม

  Interest

  ปรับปรุงพันธุ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thai Hom Mali Rice: Origin and Breeding for Subsistence Rainfed Lowland Rice SystemVanavichit A., Kamolsukyeunyong W., Siangliw M., Siangliw J., Traprab S., Ruengphayak S., Chaichoompu E., Saensuk C., Phuvanartnarubal E., Toojinda T., Toojinda T., Tragoonrung S.2018Rice
  11(1)
  50
  2A Rapid Construction of a Physical Contig across a 4.5 cM Region for Rice Grain Aroma Facilitates Marker Enrichment for Positional CloningWanchana S., Wanchana S., Kamolsukyunyong W., Ruengphayak S., Toojinda T., Tragoonrung S., Vanavichit A.2005ScienceAsia
  31(3),pp. 299-306
  34
  3Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice varietyRuengphayak S., Ruengphayak S., Chaichumpoo E., Phromphan S., Kamolsukyunyong W., Sukhaket W., Phuvanartnarubal E., Korinsak S., Korinsak S., Vanavichit A.2015Rice
  8(1)
  24
  4Forward screening for seedling tolerance to Fe toxicity reveals a polymorphic mutation in ferric chelate reductase in riceRuengphayak S., Ruengphayak S., Ruanjaichon V., Saensuk C., Phromphan S., Tragoonrung S., Kongkachuichai R., Vanavichit A.2015Rice
  8(1)
  22
  5Identification of spontaneous mutation for broad-spectrum brown planthopper resistance in a large, long-term fast neutron mutagenized rice populationKamolsukyeunyong W., Ruengphayak S., Chumwong P., Kusumawati L., Chaichoompu E., Chaichoompu E., Jamboonsri W., Saensuk C., Phoonsiri K., Toojinda T., Vanavichit A., Vanavichit A.2019Rice
  12(1)
  16
  6Estimation of the genetic diversity and population structure of thailand’s rice landraces using snp markersAesomnuk W., Aesomnuk W., Ruengphayak S., Ruanjaichon V., Sreewongchai T., Malumpong C., Vanavichit A., Toojinda T., Wanchana S., Arikit S.2021Agronomy
  11(5)
  10
  7Induced Genetic Variations in Stomatal Density and Size of Rice Strongly Affects Water Use Efficiency and Responses to Drought StressesPitaloka M.K., Caine R.S., Hepworth C., Harrison E.L., Sloan J., Chutteang C., Phunthong C., Nongngok R., Toojinda T., Ruengphayak S., Arikit S., Gray J.E., Vanavichit A., Vanavichit A.2022Frontiers in Plant Science
  13
  8
  8Breeding Novel Short Grain Rice for Tropical Region to Combine Important Agronomical Traits, Biotic Stress Resistance and Cooking Quality in Koshihikari BackgroundSaichompoo U., Narumol P., Nakwilai P., Thongyos P., Nanta A., Tippunya P., Ruengphayak S., Itthisoponkul T., Bueraheng N., Cheabu S., Malumpong C.2021Rice Science
  28(5),pp. 479-492
  4
  9Metabolomics approach to identify key volatile aromas in Thai colored rice cultivarsTansawat R., Jindawatt S., Ekkaphan P., Ruengphayak S., Vanavichit A., Suttipanta N., Vimolmangkang S., De-Eknamkul W.2023Frontiers in Plant Science
  14
  0