Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  adsorptionaluminum toxicitydiurondiuron residuedominanceearthworm Eudrilus eugeniaeElement concentrationsFe oxideFe oxide concentrateFe oxidesFertility statusFlow through reactorsFoliar K fertilizerFractionationOil palmSequential extractionsoil acidityvermicompostingwaste productwasted sweet potato stemYieldZea maysZinczinc speciationกากแป้งมันสำปะหลังการจัดการดินการจัดการธาตุอาหารหลักการดูดใช้ธาตุอาหารพืชการดูดซับการปกคลุมพื้นผิวการประเมินโรคอ้อยการปรับปรุงดินการปลดปล่อยการปลดปล่อยโพแทสเซียมการสกัดเชิงลำดับเกณฑ์ทางดินข้าวข้าวโพดเขตพืชเศรษฐกิจความชื้นความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ความเป็นพิษของอะลูมินัมความหวานความอุดมสมบูรณ์ของดินเคมีดินเครื่องจักรการผลิตอ้อยแคลเซียมโครเมืยมจุลธาตุอาหารชีวธรณีเคมีชุดดินสตึกโซเดียมเบนทอไนต์ดินดินเขตร้อนดินดอนดินที่ใช้ปลูกข้าวดินที่มีการผุพังสูงดินนาดินเนื้อปูนดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมโดโลไมต์โดโลไมต์วตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าเถ้าลอยลิกไนต์ธาตุสังกะสีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักน้ำกากส่าน้ำทิ้งจากเอทานอลน้ำเสียบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์ปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยทางเลือกปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบปุ๋ยอินทรีย์ผลผลิตอ้อยพันธุ์อ้อยฟอสฟอรัสมลพิษทางดินมลพิษทางดินและการจัดการ มันสำปะหลังเม็ดดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ริมถนนรูปทางเคมีรูปทางธรณีเคมีรูปที่เป็นประโยชน์โรครากเน่าโลหะหนักวัสดุเหลือใช้อ้อย

  Interest

  มลพิษทางดินและการจัดการ , เคมีดิน, วิทยาแร่ในดิน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (61)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Interactive effects of iron oxides and organic matter on charge properties of red soils in ThailandKetrot D., Ketrot D., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Singh B.2013Soil Research
   51(3),pp. 222-231
   10
   2Association of trace elements and dissolution rates of soil iron oxidesKetrot D., Ketrot D., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Singh B.2014Soil Research
   52(1),pp. 1-12
   7
   3Distribution of trace metals in roadside agricultural soils, ThailandKrailertrattanachai N., Ketrot D., Wisawapipat W.2019International Journal of Environmental Research and Public Health
   16(5)
   7
   4Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
   684,pp. 360-370
   5
   5Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   151(1)
   1
   6Adsorption of herbicide diuron in pineapple-growing soils of eastern thailandTantarawongsa P., Ketrot D.2020Polish Journal of Environmental Studies
   29(1),pp. 285-292
   1
   7Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
   167
   0
   8Geochemical Fractionation and Adsorption Characteristics of Zinc in Thai Major Calcareous SoilsChittamart N., Inkam J., Ketrot D., Darunsontaya T.2016Communications in Soil Science and Plant Analysis
   47(20),pp. 2348-2363
   0