Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
 • Postdoctoral Research (Soil Chemistry), ETH Zurich , สมาพันธรัฐสวิส, 2557

Expertise Cloud

acid sulfate soilagricultural wastealuminum toxicityashBioavailabilitybiocharheavy metalsmacronutrientOil palmorganic fertilizerricesequential extractionSilicons-indexsingle extractionsoilsoil aciditysoil aggregatesoil aggregate stabilitySoil amendmentsoil biogeochemistrysoil structuresoil water retention curveSolid phase speciationSolubilitySpeciationThailand Trace elementTrace elementsTrace metalstropical soilTropical soilsUltic HaplustalfVanadiumwaste productWater-stable aggregatesXANESXASX-ray absorption near edge structureZea maysZincZinc activitiesZinc releaseการกำจัดวัชพืชการขาดน้ำการดูดซับการปกคลุมพื้นผิวการปรับปรุงบำรุงดินการปลดปล่อยการศึกษาธาตุอาหารเสริมการสกัดเชิงล่าดับการสกัดเชิงลำดับการสำรวจดินการสำรวจและรวบรวมการใส่วัสดุปรับปรุงดินต่อเนื่องของเสียทางการเกษตรความชื้นความชื้นดินความเป็นกรดของดินความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมความเป็นพิษของอะลูมินัมดินเนื้อหยาบดินเปรี้ยว (Acid Sulfate Soil)ดินเปรี้ยวจัดดินลูกรังดินเสื่อมโทรมตะกั่วถ่านชีวภาพเถ้าไถระเบิดดานธาตุอาหารในดินธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักปาล์มน้ำมันปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์พืชไร่เศรษฐกิจโพแทสเซียมฟอสฟอรัสฟิสิกส์ดินมันสำปะหลังเม็ดดินระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำรากมันสำปะหลังเรโชปุ๋ย 1:1:1เรโชปุ๋ย 2:1:2เรโชปุ๋ย 3:1:3ลักษณะความชื้นดินโลหะหนักวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ซีตาสภาวะทางเคมีของดินสมดุลธาตุอาหารสมบัติทางกายภาพของดินเสถียรภาพเม็ดดินหินทรายเหมืองแร่อนุภาคขนาดดินเหนียว

Interest

ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Phosphate sorption and desorption by Thai upland soilsWisawapipat W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2009Geoderma
153(3-4),pp. 408-415
37
2Solid Phase Speciation and Solubility of Vanadium in Highly Weathered SoilsWisawapipat W., Wisawapipat W., Kretzschmar R.2017Environmental Science and Technology
51(15),pp. 8254-8262
31
3Solid-phase speciation and solubility of phosphorus in an acid sulfate paddy soil during soil reduction and reoxidation as affected by oil palm ash and biocharWisawapipat W., Charoensri K., Runglerttrakoolchai J.2017Journal of Agricultural and Food Chemistry
65(4),pp. 704-710
13
4Zinc solubility in tropical paddy soils: A multi-chemical extraction technique studyWisawapipat W., Janlaksana Y., Christl I.2017Geoderma
301,pp. 1-10
10
5Surface charge characteristics of variable charge soils in ThailandWisawapipat W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2010Australian Journal of Soil Research
48(4),pp. 337-354
9
6Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
684,pp. 360-370
8
7Distribution of trace metals in roadside agricultural soils, ThailandKrailertrattanachai N., Ketrot D., Wisawapipat W.2019International Journal of Environmental Research and Public Health
16(5)
8
8Potassium influence on soil aggregate stabilityPhocharoen Y., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2018Communications in Soil Science and Plant Analysis
49(17),pp. 2162-2174
6
9Culture-independent study of bacterial communities in tropical river sedimentThoetkiattikul H., Mhuantong W., Pinyakong O., Wisawapipat W., Yamazoe A., Fujita N., Eurwilaichitr L., Champreda V.2017Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
81(1),pp. 200-209
5
10Effects of soil moisture conservation practice, irrigation and fertilization on Jatropha curcasPhiwngam A., Anusontpornperm S., Thanachit S., Wisawapipat W.2016Agriculture and Natural Resources
50(6),pp. 454-459
4
11Kinetics of Ligand-Controlled Release of Zinc in Acid Sulfate Paddy SoilsWISAWAPIPAT W., PONGPOM A.2019Pedosphere
29(2),pp. 216-223
2
12Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
167
0
13Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubilityWisawapipat W., Chooaiem N., Aramrak S., Chittamart N., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J., Christl I.2021Science of the Total Environment
779
0
14Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and CultivationPanawong T., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Tantachasatid P., Kullawong A.2021Communications in Soil Science and Plant Analysis
0
15Aluminum- And iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizersSornhiran N., Tuntrachanida J., Malachey P., Thongtuk P., Wisawapipat W., Aramrak S., Prakongkep N.2021ScienceAsia
47(2),pp. 220-227
0