Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2551
  • วท.ม.(วิทยาการทางเภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2553
  • ฺBiomedical and pharmaceutical sciences(ชีวเภสัชศาสตร์), มหาวิทยาลับฮอกไกโด, ไทย, 2557
  • เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  2-isopropyl-5-methylphenolAnthocyaninAntibacterial activityantimicrobialAntioxidant activitiesAntioxidant activityCajanus Cajan (L.)coconut oilCocos nuciferaCompositeComposite filmcontrolled drug releaseCordycepin and Smoked Pork SausageCordyceps militarisCosmaceuticalcosmeceutical formulationcosmetic Crude protein extractdiarrheaElectrospinningEmulsion gel beadsEncapsulationencapsulation efficiencyfiberfilmFormulationFreeze dry techniqueGelGelatinGrey hair treatmentHair treatmentHealth productIonotropic gelation techniqueKwao KruaKwao Krua KaoL-DopaLiposomeliposomesMamaoMelanocyte proliferationMelanogenesis stimulating activitiesmicrobialmicrobialsmicrowaveMucuna pruriensnanofiberoptimizationPhospholipidsphytochemical analysisphytochemistryphytoestogenphytoestrogenpigletPM extractPolymer compositePolyvinylpyrrolidonePueraria mirificapueraria mirifica extractPVP iodineRadical scavenging assaySARDI ColistattedshellacSHLStabilitysterilizing processTamarind seed extractvelvet beanWhite Kwao KruaWound Dressingกวาวเครือขาวกวาวเครือขาว, เส้นใยนาโน, น้ำมันมะพร้าว, เชลเเล็ก, สารต้านจุลชีพการควบคุมการปลดปล่อยยา เพลเลต ฟลูอิไดซ์ เอนเทอริก การตอกการตั้งสูตรตำรับการทำปลอดเชื้อการทำแห้งกุนเชียงความคงตัว (Stability)ตัววารานัส ตัวเงินตัวทอง ตัวเหี้ย ฟาร์มวารานัสเทคโนโลยีไมโครอิมัลชัน (Microemulsion technology)นาโนเทคโนโลยี, การเตรียมฟิล์มพืชสมุนไพรโยเกริต์โยเกิร์ตระบบนำส่งผ่านผิวหนังและเส้นผม (skin & hair delivery)วารานัส การฟอกหนัง หนังวารานัส ฟาร์มวารานัสสารคอร์ไดซิปิน และไส้กรอกหมูรมควันไส้กรอกหมามุ่ยหมามุ่ยอินเดียเห็ดถังเช่า(ถั่งเฉ้า)สีทองเห็ดถั่งเช่าสีทองเอนแคปซูเลชัน (Encapsulation)

  Interest

  กวาวเครือขาว, เส้นใยนาโน, น้ำมันมะพร้าว, เชลเเล็ก, สารต้านจุลชีพ, นาโนเทคโนโลยี, การเตรียมฟิล์ม, หมามุ่ยอินเดีย

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
   • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 0 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Preparation and characterization of shellac fiber as a novel material for controlled drug releaseLimmatvapirat S., Thammachat T., Sriamornsak P., Luangtana-Anan M., Nunthanid J., Limmatvapirat C.2011Advanced Materials Research
   152-153,pp. 1232-1235
   7
   2Radical scavenging, antioxidant and melanogenesis stimulating activities of diiferent species of rice (Oryza sativa L.) extracts for hair treatment formulationSoradech S., Reungpatthanaphong P., Tangsatirapakdee S., Panaphong K., Thammachat T., Manchun S., Thubthimthed S.2016Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
   40,pp. 92-95
   6
   3Preparation and characterization of Shellac/Polyvinylpyrrolidone nanofiber as a material for medical applicationThammachat T., Tabcharoen S., Soradech S.2013Advanced Materials Research
   652-654,pp. 278-281
   2
   4Preparation and characterization of shellac/PVP iodine blend as antimicrobial film patchThammachat T., Limmatvapirat C., Limsirichaikul S., Limmatvapirat S.2011Thai Journal of Agricultural Science
   44(5),pp. 247-251
   1
   5Fabrication and characterization of shellac/2-isopropyl-5-methylphenol composite film patch: Physical and antimicrobial propertiesThammachat T., Soradech S.2013Advanced Materials Research
   747,pp. 31-34
   1
   6Moisturizing gel formulation containing Pueraria mirifica extracts as an anti-wrinkle agentThammachat T., Tubcharoen S., Soradech S., Promdang S.2012Thai Journal of Pharmaceutical Sciences
   36(SUPPL.),pp. 162-165
   0