Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
 • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553

Expertise Cloud

acid sulfate soilacid sulfate soilsaluminum toxicityashbiocharChemistrymacronutrientMicronutrientsOil palmorganic fertilizerricesoil aciditysoil amendmentsoil biogeochemistrysoil fertilitytrace elementtropical soilVertisolswaste productการกำจัดวัชพืชการจำแนกดินการจำแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินการดูดซับการปรับปรุงบำรุงดินการแปลความหมายข้อมูลดินการสกัดเชิงลำดับการสำรวจดินความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมความอุดมสมบูรณ์ของดินคุณภาพดินจุลธาตุอาหารดินดินเนื้อปูนดินเนื้อหยาบดินปนกรวดดินเปรี้ยวจัดดินเสื่อมโทรมถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารรองธาตุอาหารหลักน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชไนโตรเจนบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์แบคทีเรียละลายฟอสเฟตแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแบบจำลองคาร์บอนในดินแบบจำลองทางเลือกประโยชน์สารฮิวมิคปริมาณธาตุตัวแทนปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยธาตุสังกะสีปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เปอร์เซนต์น้ำมันแปลงทดสอบผลิตภาพของดินผลิตภาพดินผิวหน้าของแร่แผนที่เกษตรพริกขี้หนูเม็ดใหญ่พืชพืชเชิงเดี่ยวพื้นที่ลาดชันโพแทสเซียมโพแทสเซียมฮิวเมทฟอสฟอรัสฟิสิกส์ของดินฟิสิกส์ดินมันสำปะหลังเม็ดดินระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำรูปทางเคมีรูปทางธรณีเคมีรูปที่เป็นประโยชน์แร่เคโอลิไนต์แร่ดินเหนียวแร่อิลไลต์ไรโซแบคทีเรียไรโซสเฟียร์วัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ผลิตภาพศักย์ผลิตภาพของดินหินทรายอนุกรมวิธานดินอนุภาคขนาดดินเหนียวอ้อยอ้อยปลูกและอ้อยตออินทรียวัตถุอินทรีวัตถุที่ละลายได้อิลไลต์เอนไซม์อินเวอร์เทส

Interest

การกำเนิดและจำแนกดิน แร่ในดิน/คุณภาพดินเพื่อการผลิตพืช

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 27 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Layer-charge characteristics of smectite in thai vertisolsChittamart N., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R.2010Clays and Clay Minerals
58(2),pp. 247-262
9
2The pedo-geochemistry of Vertisols under tropical savanna climateChittamart N., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Gilkes R.2010Geoderma
159(3-4),pp. 304-316
9
3Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, ThailandKhetdan C., Chittamart N., Tawornpruek S., Kongkaew T., Onsamrarn W., Garré S.2017Geoderma Regional
10,pp. 21-28
8
4Potassium influence on soil aggregate stabilityPhocharoen Y., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2018Communications in Soil Science and Plant Analysis
49(17),pp. 2162-2174
3
5Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
151(1)
1
6Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
167
0
7Pedogenesis affecting carbon and nitrogen in thai major vertisolsJindaluang W., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Chittamart N.2012Thai Journal of Agricultural Science
45(3),pp. 135-150
0
8Performances of the WEPP and WaNuLCAS models on soil erosion simulation in a tropical hillslope, ThailandOnsamrarn W., Chittamart N., Tawornpruek S.2020PLoS ONE
15(11 November)
0
9Effects of sugarcane substrate inputs on microbial biomass and nitrogen availability in tropical sandy soils of northeast ThailandChuwongpanich W., Fujii K., Inagaki Y., Hayakawa C., Chittamart N.2021Soil Science and Plant Nutrition
0
10Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubilityWisawapipat W., Chooaiem N., Aramrak S., Chittamart N., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J., Christl I.2021Science of the Total Environment
779
0
11Geochemical Fractionation and Adsorption Characteristics of Zinc in Thai Major Calcareous SoilsChittamart N., Inkam J., Ketrot D., Darunsontaya T.2016Communications in Soil Science and Plant Analysis
47(20),pp. 2348-2363
0