Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2546
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  integration methods18F4550Ad-hoc networkalternative renewable energyBang Phra Thailandbasic mathematicsBCIBio-Fuel Cell blindBuck-Boost Converterdesign softwareEconomic valueelectric powerelectric vehicleselectricity generatorelectronic boardEnergy savingenergy warehousefluorescentgarbage collecting robotGSM modulehomer gridInverterLEDMicrogridoptimal priceordered pairpassenger car detectionpeak shavingPeak Shaving and HOMER Gridpeltierpermanent magnet generatorPIC microcontrollerPIC18F4550principal component analysisPSCAD SoftwarePV-wind hybrid systemradial fluxRaspberry Piกำลังการสูญเสียกำลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสูงสุดเกาะในประเทศไทยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมคลื่นสมองความเชื่อถือได้ค่าใช้จ่ายสุทธิค่าราคาพลังงานเครื่องกลั่น พลังงานสะอาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กเจเนติกอัลกอริทึมชายฝั่งทะเลเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ตำแหน่งตัวเก็บประจุที่เหมาะสมเทนเซอร์โฟล์วแบบจำลองทางไฟฟ้าปริญญาบัตรป้ายทะเบียนรถป้ายทะเบียนรถไทยโปรแกรม PSCADผู้โดยสารผู้โดยสารติดในยานพาหนะแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พาติเคิลสวอมออปติไมเซชันฟัซซีฟิลล์แฟคเตอร์ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มอนติ-คาร์โลยานพาหนะรถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าระบบกำลังไฟฟ้าไฮบริดระบบจำหน่ายเรเดียลระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งระบบติดตามดวงอาทิตย์ระบบอัตโนมัติราสเบอรี่พายวงจรบัค-บูสต์คอนเวอร์เตอร์วิจัยเชิงสำรวจวิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบผสมสำรวจศักยภาพสิ่งแวดล้อมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังหุ่นยนต์หุ่นยนต์เก็บขยะแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอากาศยานไร้คนขับ (UAV)อากาศยานหกใบพัดอินเวอร์เตอร์อิมพีแดนซ์สเปคโตรสโคปีอิมพีแดนซ์สเปคโตรสโคปีทางไฟฟ้าเคมีฮาร์คลาสเคสคัสซิไฟเออร์

  Interest

  Bio-Fuel Cell

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 6 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 23804 ชั้น 8 อาคาร 23

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (อื่นๆ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Impedance analysis of bio-fuel cell electrodesOuitrakul S., Sriyudthsak M., Charojrochkul S., Kakizono T.2007Biosensors and Bioelectronics
  23(5),pp. 721-727
  47
  2Preliminary experiment for electricity generation using Peltier modulesOuitrakul S.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  2
  3Effect of electron acceptor in bio-fuel cellOuitrakul S., Sriyudthsak M., Kakizono T.2006Proceedings of 1st IEEE International Conference on Nano Micro Engineered and Molecular Systems, 1st IEEE-NEMS
  ,pp. 1432-1435
  1