Expertise Cloud

แบบสอบถามความวิตกกังวลตามสถานการณ์ประยุกต์ ฉบับปรับปรุงBlood Lactate CONFIRM FACTOR ANALYSISDeep Water RunningJoggingMotivation in SportsMuscle SorenessPhysical Education InstitutesPlyometric TrainingPlyometric Training Program Pre-competitionSelf-confidenceSittingSource of sport confidenceว AnxietySTATE ANXIETYTHAI UNIVERSITY STUDENT ATHLETESก่อนการแข่งขันก่อนการแข่งขัน ก่อนการแข่งขันกีฬาการจินตภาพการฝึกซ้อมมากเกินการฝึกแรงต้านการฝึกไฮพ็อคเซียการพัตต์การยิงประตูฮอกกี้การรับรู้ภาพลักษณ์ทางกายการละหมาดดุฮาการวิเคราะห์องค์ประกอบการวิ่งในน้ำ การฝึกพลัยโอเมตริก กล้ามเนื้อเสียหายการหมดไฟ การหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะการออกกำลังกายความเข้มความเครียดทางการกีฬาความเชื่อมั่นทางการกีฬาความเชื่อมั่นในการยิงประตูฮอกกี้ความเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นในตนเองเฉพาะอย่างความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจความแม่นยำความวิตกกังวลความวิตกกังวลทางการกีฬาความวิตกกังวลในลักษณะของความเข้มความวิตกกังวลในลักษณะของทิศทางความวิตกกังวลในลักษณะความเข้มความวิตกกังวลในลักษณะทิศทางความสามารถความสำเร็จคะแนน ทักษะกีฬาคะแนนความเจ็บปวดดนตรีผ่อนคลายเด็กอ้วนทฤษฎีความเชื่อมั่นทางการกีฬาทิศทางนักกีฬานักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่นนักกีฬากอล์ฟอาชีพนักกีฬาคนพิการนักกีฬาไทนักกีฬาว่ายน้ำแบบประเมินแบบสอบถามการฟื้นสภาพ – ความเครียดโปรแกรมการฝึกทักษะทางจิตใจผู้ชายน้ำหนักตัวเกินผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตใจสรีรจิตวิทยาแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาองค์ประกอบองค์ประกอบร่างกายอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะพัก

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)