Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร), ม.เชียงใหม่, ไทย, 2545
  • วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Soil and Water Conservation), National Chung Hsing University, ไต้หวัน, 2560

  Expertise Cloud

  Air pollutionAir pollution Bioaerosols Fungal spores Land use regression (LUR) Geographic information system (GIS)AspergillusBang Lane Operation and Maintenance ProjectBangkokbioaerosolsChao Phraya River BasinCHIRPSCHIRPS Rainfall ProductsCladosporiumClimate ChangeCMIP6 ScenariosCropping calendarCropping PatternDroughtEffective Rainfallenvironment indexEnvironmental RestorationError AdjustmentFire scarsForest recovery indexFungiirrigationIrrigation EngineeringIrrigation Water RequirementKhlong Suan Mak BasinLand useLand use regressionland use regression modelLandsatlandslide scaleLarge-scale landslideLow-laying areaMekong RiverMeteorological factorsMultiple regressionsNDVIParticipationPDIR-NowPERSIANN-CCSPM2.5Pollutionprecision agriculturequalityRemote SensingReservoir Water Balancerisk analysisRoyal RainmakingSampling campaignsSatellite precipitationSatellite Remote SensingShifting Rice Planting CalendarsSoil and Water ConservationSoil MoistureSpatiotemporal distributionsSubbasinSWAT ModelthunderstormTime of complete recoveryUpper Ping River BasinWater managementWater Mangement ModelWater Requirementyieldกระบวนการมีส่วนร่วมการควบคุมอัตราการไหลคงที่การจัดการน้ำการจัดการน้ำบาดาลการจัดทำแผนพัฒนาการบริการทางระบบนิเวศความอยู?ดีมีสุขการบริหารจัดการการบริหารจัดการน้ำการบริหารน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินการประเมินคุณค?าของระบบนิเวศการประเมินปริมาณการประเมินสมรรถนะในระดับห้องปฏิบัติการการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนการปรับเปลี่ยนปฏิทินการปลูกข้าวการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มแรงดันในท่อการมีส่วนร่วมการให้น้ำเกษตรแม่นยำความชื้นในดินความมั่นคงด้านน้ำฝนหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำย่อยลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผากวิจัยในชั้นเรียนเว็บแอพพลิเคชั่นศักยภาพน้ำบาดาลสมุทรสงครามสังคมอยูเย็นเป็นสุขสัมประสิทธิ์การใช้น้ำพืชสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหลักเมตรห้วยองคต

  Interest

  Irrigation Engineering, Satellite Remote Sensing, Geographic Information System (GIS), Soil and Water Conservation, Hydrology, Environmental Restoration

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น - อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
   • ห้อง 2208 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
   • ห้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารตึก8
   • ห้องห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The spatiotemporal distributions and determinants of ambient fungal spores in the Greater Taipei areaKallawicha K., Tsai Y., Chuang Y., Lung S., Wu C., Chen T., Chen P., Chompuchan C., Chao H.2015Environmental Pollution
  204,pp. 173-180
  27
  2Assessment of forest recovery at Wu-Ling fire scars in Taiwan using multi-temporal Landsat imageryChompuchan C., Chompuchan C., Lin C.2017Ecological Indicators
  79,pp. 196-206
  15
  3Risk-based models for potential large-scale landslide monitoring and management in TaiwanLin C., Lin C., Chompuchan C.2017Geomatics, Natural Hazards and Risk
  8(2),pp. 1505-1523
  9
  4Influence of meteorological condition during rainstorm periods on the ambient concentrations of fungi in Bangkok, ThailandKallawicha K., Wongsasuluk P., Chompuchan C., Suksatan W., Suksatan W., Chao H.J., Siriwong W., Nilsalai W.2021Human and Ecological Risk Assessment
  3