Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  A-genome consisting edible cultivated bananaAnatomyAntioxidant AgentBananaBanana genetic resourcesCamera trappingchloroplastcomplete chloroplast genomeconserved-community forestCotyledonsCultivated bananaCuttingDalbergia cochinchinensisDong Phayayen-Khao Yai Forest ComplexEucalyptus camaldulensisforest plant communityGene TransformationGenetic CollectionGenetic relationshipGenomeGluta usitataGlyphosateGrowthGum ductHerbicideHypocotylsIncreasing potentialISSR markerkrathomLacquer gumLacquer treeLacquer TreesLacquer workslectotypificationMitragyninaemitriform stigmaMonsonia gageiMusa acuminataNaucleeaePlant growth regulatorPropagationRaw material developmentRhus succedaneaRoot inductionRose woodSchoutenia glomerata subsp.secondary forestShoot inductionTissue CultureTyphonium trilobatumWild bananaWildlife corridorXyliaxylocarpaกระถินเทพากล้วยกล้วยปลูกกล้วยป่ากายวิภาคการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์พืชการเจริญเติบโตการชักนำยอดการเติบโตการถ่ายยีนการนับจำนวนโครโมโซมการแบ่งเซลล์การปักชำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟอกฆ่าเชื้อการรวบรวมพันธุ์ไกลโฟเซสขยายพันธุ์คลอโรพลาสต์ความหลากหลายชนิดพันธุ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติเชิงหน้าที่แคลลัสแคลลัสไม่พึงประสงค์จังหวัดตราดจันทน์หอมจีโนมชักนำยอดชักนำรากชิงชันดีเอ็นเอบาร์โคดต้นแม่ไม้ต้นรักท่อน้ำยางเทคโนโลยีชีวภาพของพืชนนทรีประดู่กิ่งอ่อนประโยชน์ทางยาปักชำ Seed standปากใบป่าชายเลนพะยูงรวงผึ้งฤทธิ์ทางชีวภาพลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์สารควบคุมการเจริญเติบโต

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in ThailandPla-Ard M., Khioesree N., Keawdee B., Hungheng W., Chattrakuldee P., Pengthong P., Thongbanthum J., Paansri P., Charaspet K., Panganta T., Chanachai Y., Duengkae P., Marod D., Uthairasmee S., Kaewkrachang T., Bhumpakphan N., Trisurat Y., Suksavate W., Sungkaew S., Pongpattananurak N., Racharak P., Wiwatwittaya D., Tasen W., Sukmasuang R.2021Biodiversitas
   22(11),pp. 4983-4996
   0
   2Community forest carbon assessment in eastern thailand from forest conservation management by local peopleMokopen K., Duangjai W., Kroeksakul P., Racharak P., Hanpattanakit P.2021Chemical Engineering Transactions
   83,pp. 361-366
   1
   3Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markersRacharak P., Eiadthong W.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
   29(6),pp. 1479-1489
   12