Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  A-genome consisting edible cultivated bananaAnatomyAntioxidant AgentBananaBanana genetic resourcesbrackish ricefishCamera trappingcanonical correspondence analysis (CCA)chloroplastcomplete chloroplast genomecomplete genomeconserved-community forestCotyledonsCultivated bananaCuttingDalbergia cochinchinensisDoi Suthep-Pui National ParkDong Phayayen-Khao Yai Forest Complexenvironmental factorsEucalyptus camaldulensisforest plant communityGene TransformationGenetic CollectionGenetic relationshipGenomeGluta usitataGlyphosateGranger causalityGrowthGum ductHerbicideHypocotylsIncreasing potentialISSR markerkrathomkratomLacquer gumLacquer treeLacquer TreesLacquer worksLeaf functional traitslectotypificationlitterfallLower Montane Forestlower montane evergreen forestMitochondrial variationMitragyna speciesMitragyna speciosaMitragyninaemitragyninemitriform stigmaMonsonia gageiMusa acuminatanatural habitatNaucleeaePlant growth regulatorplasticity indexplastidPopulation StructurePropagationRaw material developmentRhus succedaneaRNA editingroadsideRoot inductionShoot inductionShoot ProliferationSpatial DistributionStomatasuperposed epoch analysisSurface sterilizationSurvival RateSustainable usesTissue cultureชักนำยอดชักนำรากชิงชันดีเอ็นเอบาร์โคดต้นแม่ไม้ต้นรักท่อน้ำยางเทคโนโลยีชีวภาพของพืชนนทรีประดู่กิ่งอ่อนประโยชน์ทางยาปักชำ Seed standปากใบป่าชายเลนป้ายชื่อต้นไม้ผลิตภัณฑ์ยางรักผักหวานป่าพรรณไม้ให้ยางรักพฤกษศาสตร์ในมหาวิทยาลัยพะยอมพะยูงรวงผึ้งฤทธิ์ทางชีวภาพลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์สารควบคุมการเจริญเติบโตสารสกัด

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพของพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markersRacharak P., Eiadthong W.2007Songklanakarin Journal of Science and Technology
  29(6),pp. 1479-1489
  14
  2Additional knowledge on the genus Mitragyna (Rubiaceae) in ThailandNgernsaengsaruay C., Leksungnoen N., Boonthasak W., Uthairatsamee S., Racharak P., Leetanasakskul K., Pongamorn P., Saengbuapuean A.2022Thai Forest Bulletin (Botany)
  50,pp. 20-39
  8
  3Variations in mitragynine content in the naturally growing Kratom (Mitragyna speciosa) population of ThailandLeksungnoen N., Andriyas T., Ngernsaengsaruay C., Uthairatsamee S., Racharak P., Sonjaroon W., Kjelgren R., Pearson B.J., McCurdy C.R., Sharma A.2022Frontiers in Plant Science
  13
  5
  4Monitoring the diversity, abundance, activity period and habitat use of wildlife species around the wildlife corridor that connects the natural world heritage site in ThailandPla-Ard M., Khioesree N., Keawdee B., Hungheng W., Chattrakuldee P., Pengthong P., Thongbanthum J., Paansri P., Charaspet K., Panganta T., Chanachai Y., Duengkae P., Marod D., Uthairasmee S., Kaewkrachang T., Bhumpakphan N., Trisurat Y., Suksavate W., Sungkaew S., Pongpattananurak N., Racharak P., Wiwatwittaya D., Tasen W., Sukmasuang R.2021Biodiversitas
  22(11),pp. 4983-4996
  4
  5Population Structure and Spatial Distribution of Tree Species in Lower Montane Forest, Doi Suthep-Pui National Park, Northern ThailandMarod D., Duengkae P., Sangkaew S., Racharak P., Suksavate W., Uthairatsamee S., Asanok L., Kamyo T., Thinkampheang S., Heumhuk S., Kachina P., Thongsawi J., Phumpuang W., Paansri P., Nuipakdee W., Nakmuenwai P., Pattanakiat S.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(6),pp. 644-663
  4
  6Community forest carbon assessment in eastern thailand from forest conservation management by local peopleMokopen K., Duangjai W., Kroeksakul P., Racharak P., Hanpattanakit P.2021Chemical Engineering Transactions
  83,pp. 361-366
  3
  7Potential variables forcing litterfall in a lower montane evergreen forest using Granger and superposed epoch analysesMarod D., Andriyas T., Leksungnoen N., Kjelgren R., Thinkamphaeng S., Chansri P., Asanok L., Hermhuk S., Kachina P., Thongsawi J., Phumphuang W., Uthairatsamee S., Racharak P., Kaewgrajang T.2023Ecosphere
  14(6)
  1
  8Comparative of the complete chloroplast genome and RNA editing of Eucalyptus camaldulensis T5 clone, an elite variety in ThailandRacharak P., Suttangkakul A., Vuttipongchaikij S.2023Biodiversitas
  24(7),pp. 3774-3784
  0
  9Mitochondrial variation of wild populations of two brackish ricefish (Teleostei: Beloniformes) in ThailandNgamniyom A., Duangjai W., Racharak P., Wongroj W., Karnchaisri K., Soe B.K., Siriwattanarat R.2022Agriculture and Natural Resources
  56(4),pp. 857-866
  0