Person Image

Administration

Education

 • Ph.D. (Soil Science), Washington State University, USA, 2557
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีวิทยา, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
 • วท.บ.(เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมอันดับ 1, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2548

Expertise Cloud

acid sulfate soilAcid sulfate soilsAir water interfacesArsenicashbiocharBiogeochemistrycolloidsmacronutrientOil palmorganic fertilizerRiceSequential extractionsoilsoil aggregate stabilitysoil amendmentSoil biogeochemistrySoil fertilitysoil structuretrace elementtropical soilwaste productการจัดการดิน (soil management)การดูดซับการสกัดเชิงลำดับความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมโครงสร้างดินจุลธาตุอาหาร (micronutrient)จุลธาตุอาหาร (micronutrient) ดินเนื้อปูนจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตช่องเก็บน้ำช่องในดินชั้นดานไถพรวน (plough pan)ชั้นดินดาน (hardpan)ชีวธรณีเคมีชีวธรณีเคมีของดินชีวธรณีเคมีดินชุดเทคโนโลยีโซเดียมเบนทอไนต์ดินดินดอนดินที่มีการผุพังสูงดินเนื้อปูนดินเนื้อหยาบดินเบาดินเปรี้ยวดินเปรี้ยวจัดดินพื้นบ่อปลาดินลูกรังดินเสื่อมโทรมโดโลไมต์วตะกั่วถั่วถ่านชีวภาพเถ้าที่ราบภาคกลางเทคโนโลยีการจัดการดินธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารหลักน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้ำเสียไนโตรเจนบ่อน้ำเพื่อการเกษตรเบนทอไนต์ปาล์มนำ้มันปาล์มน้ำมันปุ๋ยเคมีปุ๋ยปาล์มน้ำมันปุ๋ยและน้ำยาปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เปอร์เซนต์น้ำมันแผนที่เกษตรพืชพืชเศรษฐกิจโพแทสเซียมฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสในดินฟิสิกส์ดินฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดินภาคตะวันออกมันสำปะหลังมันสำปะหลัง (cassava)เม็ดดินระบบบูรณาการการวินิจฉัยและการแนะนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลักษณะความชื้นดินโลหะหนักวัสเุปรับปรุงดินวัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานฯวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งอ้อยอ้อย (sugarcane)อ้อยตออ้อยยอดอุทกวิทยาเขตวาโดส

Interest

ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อมดิน, อุทกวิทยาเขตวาโดส

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Detachment of deposited colloids by advancing and receding air-water interfacesAramrak S., Flury M., Flury M., Harsh J.B.2011Langmuir
27(16),pp. 9985-9993
45
2Role of air-water interfaces in colloid transport in porous media: A reviewFlury M., Aramrak S.2017Water Resources Research
53(7),pp. 5247-5275
40
3Does colloid shape affect detachment of colloids by a moving air-water interface?Aramrak S., Aramrak S., Flury M., Harsh J.B., Zollars R.L., Davis H.P.2013Langmuir
29(19),pp. 5770-5780
34
4Transport of barrel and spherical shaped colloids in unsaturated porous mediaKnappenberger T., Knappenberger T., Knappenberger T., Aramrak S., Aramrak S., Aramrak S., Flury M., Flury M.2015Journal of Contaminant Hydrology
180,pp. 69-79
28
5Colloid mobilization and transport during capillary fringe fluctuationsAramrak S., Aramrak S., Flury M., Harsh J.B., Zollars R.L.2014Environmental Science and Technology
48(13),pp. 7272-7279
19
6Biochar and ash derived from silicon-rich rice husk decrease inorganic arsenic species in rice grainLeksungnoen P., Wisawapipat W., Ketrot D., Aramrak S., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J.2019Science of the Total Environment
684,pp. 360-370
14
7Potassium influence on soil aggregate stabilityPhocharoen Y., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2018Communications in Soil Science and Plant Analysis
49(17),pp. 2162-2174
10
8Assessment of multielement extractants for prediction of available potassium in Thai soilsAramrak S., Chanchareonsook J., Suwannarat C., Sarobol E.2007Kasetsart Journal - Natural Science
41(3),pp. 461-466
7
9Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
151(1)
2
10Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
167
1
11Sulfur amendments to soil decrease inorganic arsenic accumulation in rice grain under flooded and nonflooded conditions: Insights from temporal dynamics of porewater chemistry and solid-phase arsenic solubilityWisawapipat W., Chooaiem N., Aramrak S., Chittamart N., Nookabkaew S., Rangkadilok N., Rangkadilok N., Satayavivad J., Satayavivad J., Satayavivad J., Christl I.2021Science of the Total Environment
779
1
12Association between Physical Quality and Chemical Fertility of Lateritic Soils under Dry Dipterocarp Forest and CultivationPanawong T., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Tantachasatid P., Kullawong A.2021Communications in Soil Science and Plant Analysis
0
13Effects of Chrysopogon zizanioides root biomass and plant age on hydro-mechanical behavior of root-permeated soilsRajamanthri K., Jotisankasa A., Aramrak S.2021International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering
7(2)
0
14Aluminum- And iron-engineered biochar from sugarcane filter cake as phosphorus adsorbents and fertilizersSornhiran N., Tuntrachanida J., Malachey P., Thongtuk P., Wisawapipat W., Aramrak S., Prakongkep N.2021ScienceAsia
47(2),pp. 220-227
0
15Dynamics of soil aggregate stability as induced by potassium in a soil-plant systemAramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W., Rattanapichai W., Phun-Iam M., Aramrak A.2021Soil Science and Plant Nutrition
0
16Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
0
17Biogeochemical cycling of zinc in soil-cassava cropping system in ThailandLeksungnoen P., Aramrak S., Chittamart N., Wisawapipat W.2022Geoderma
406
0
18Speciation and pH- and particle size-dependent solubility of phosphorus in tropical sandy soilsSaentho A., Saentho A., Wisawapipat W., Lawongsa P., Aramrak S., Prakongkep N., Klysubun W., Christl I.2022Geoderma
408
0