Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Mechanical Engineering), Northeastern University
  • M.S. (Mechanical Engineering), Syracuse University
  • วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

Expertise Cloud

Activated carbonActive Packagingactive sludge cakeAlkyd resinbeeswaxBiological materialsbrewer spent graincoatingcoating agentCoconut fibercompositeCotton fabric wasteflexographyLow density polyethyleneMaleic anhydridemarketingmechanical propertiesMicrocelluloseNano-particlesNano-silicaoil palm frondoil-basedPackaging printingpalm oil sludgePAPERpaper printingPaperboardPolypropylenePrinting raw materialsPROCESSINGRice HuskSilicasilica particlessimulationSTEARIC ACIDSurface modificationSynthesized silicaTetracyclineThermoplastic starchthermoplastic starch foamTitanium dioxidetotal costToughnesstwo-piece canUniform sizeUniversalvarnishvent designVisible spectrophotometerswaste managementwater solubleWATER VAPOURWAXESWood powderWOOD PRODUCTS กระดาษกระถางต้นไม้กระบวนการผลิตการขนส่งการค้าปลีกการตลาดการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการสุกของผลไม้เกษตรกรคาร์บอไนเซชันเครื่องจักรกลเกษตรชานอ้อยฐานข้อมูลถ่านกัมมนันต์ทางใบปาล์มน้ำมันที่ย่อยสลายได้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตรพื้นที่ผิวระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิลักษณะเฉพาะลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์สภาวะที่เหมาะสมสมบัติความแข็งแรงเชิงกลส่วนประกอบทางเคมีสายการบรรจุสารเติมแต่งสารเพิ่มการต้านทานน้ำสารเพิ่มความเหนียวสารเสริมแรงเส้นใยอนุภาคนาโนออกซีเตตร้าซัยคลินออกแบบบรรจุภัณฑ์อัตราการซึมผ่านของก๊าซอายุการเก็บอุณหภูมิอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกอุตสาหกรรมอาหารแอคิลคีตีนไดเมอร์ไอน้ำ

Interest

Environmental Conscions Design, Operation Strategies, Simulation

Administrative Profile


Resource


งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 43 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Simulation for transport pallet cost reduction in pet food manufacturing: An empirical case studyDoungpattra N., Jarupan L., Ongkunaruk P.2012Packaging Technology and Science
25(6),pp. 311-319
8
2Synthesized silica powder from rice husk for printing raw materials applicationTipsotnaiyana N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 218-221
6
3Mechanical, thermal, and biodegradation behaviors of poly(vinyl alcohol) biocomposite with reinforcement of oil palm frond fiberSukudom N., Jariyasakoolroj P., Jarupan L., Tansin K.2019Journal of Material Cycles and Waste Management
21(1),pp. 125-133
6
4Application of combinatorial approach in packaging material selectionJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5583,pp. 207-223
5
5Modification of mechanical properties by TiO2 nano-particle for biodegradable materials made from palm oil sludge and activated sludge cakeYuthavisuthi P., Jarupan L., Pechyen C.2012Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition)
22(SUPPL.3)
4
6Evaluation of Trade-offs in Costs and Environmental Impacts for Returnable Packaging ImplementationJarupan L., Kamarthi S., Gupta S.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5262,pp. 6-14
3
7Crystallization behavior of plasticized poly(lactide) film by poly(l-lactic acid)-poly(ethylene glycol)-poly(l-lactic acid) triblock copolymerJariyasakoolroj P., Rojanaton N., Jarupan L.2020Polymer Bulletin
77(5),pp. 2309-2323
2
8Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printingPhokhaphaiboonsuk D., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 615-618
2
9Efficacy of activated carbon in-situ to oil palm frond paper for active packaging on mechanical propertiesThongjun N., Jarupan L., Pechyen C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 607-610
1
10Printing qualities on inkjet-printed paper from varnish coating agent with rice husk silica particlesTipsotnaiyana N., Jarupan L., Jarupan L., Pechyen C., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
626,pp. 691-695
1
11Enhancement of flexographic print quality on bleached kraft liner using nano-silica from rice huskTipsotnaiyana N., Jarupan L., Noppakundilograt S.2015Progress in Organic Coatings
87,pp. 232-241
1
12Seal strength evaluation of flexible plastic films by machine testing and human peelingNilmanee S., Jinkarn T., Jarupan L., Pisuchpen S., Yoxall A.2018Journal of Testing and Evaluation
46(4),pp. 1508-1517
1
13Effectiveness of packaging and labeling communication for foods and beveragesNandhivajrin C., Jinkarn T., Jarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
,pp. 237-241
0
14Use of process capability indices for improving delivery performance of returnable packagingJarupan L.2006Proceedings of 15th IAPRI World Conference on Packaging
,pp. 231-236
0
15Simulation Study on Vehicle Dispatching Strategies for Returnable Transport PackagingJarupan L., Kamarthi S.V., Gupta S.M.2004Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
5263,pp. 161-169
0
16Structures and properties of isotactic-polypropylene/synthesized micro cellulose tray: Effects of micro cellulose loadingSukhavattanakul P., Jarupan L., Pechyen C.2013Advanced Materials Research
626,pp. 716-720
0
17Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coatingNoinak U., Jarupan L., Pechyen C., Nandhivajrin C.2012Advanced Materials Research
506,pp. 556-559
0
18Effect of ozone on prolonging the shelf life of mango and broccoli during cold storage and distributionPaico M., Jittanit W., Jarupan L., Chonhenchob V.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
,pp. 443-451
0