Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2555
 • M.Eng. (Industrial Engineering), Kasetsart University, ไทย, 2544
 • B.Eng. (Industrial Engineering), Narasuan University, ไทย, 2541

Expertise Cloud

Hierarchy3D3D reconstructionadditive manufacturingAnthropometryBOPET plastic filmCavity formingClassroom furniturecolor lightcolor texturecompressorContour tracingConvolutional neural networkCowhidecrosshatchingcustomer satisfactioncustomers’ needde-cubingDefect classificationDefect DetectionDesign for assemblyDesk and chair.Economic valueeconomicsefficiencyErgonomic designFlourFurnituregas turbineHierarchyImage Acquisitionimage processingImage-based direct slicingInterconnected contoursKano’s modelKindergartenleatherlegislative measuresLOMManufactureNested contoursPaper-based overtraced freehand sketchRapid product developmentRapid prototypingSelective vacuum manufacturingSingle line drawingSingle-line drawingSketch-based modelingSketch-based modeling.Solar energySupport material compositionTopological relationshipsVGG16 architectureกายภาพการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพการแก้ไขปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นการจำแนกข้อบกพร่องการตรวจสอบรอยตำหนิการปรับปรุงคุณภาพการยศาสตร์การยุบตัวการรับภาพการศึกษาความเป็นไปได้ พลังงานแสงอาทิตย์ ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ Feasibility studyการสำรวจศักยภาพการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง การฉีดพลาสติกการออกแบบโครงข่ายการส่งน้ำแบบเปิดการออกแบบเชิงการยศาสตร์ Ergonomicการออกแบบผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะและเก้าอี้นั่ง Furniture Designเกาะในประเทศไทยความคมชัดความปลอดภัยโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชั่นดัชนีคุณภาพบริการเด็กปฐมวัยเทคนิค AHPเทอร์มินอลแบบจำลองการโปรแกรมเชิงเส้นตรงผลการดำเนินการของโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาฟิล์มพลาสติก BOPETเฟอร์นิเจอร์ยางพาราระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์วิจัยเชิงสำรวจวิศวกรรมสถาปัตยกรรมVGG16สำรวจศักยภาพหนังวัวแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะอลูมิเนียมออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง ออกแบบการทดลองแฟคทอเรียล การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง Factorial designอะลูมิเนียมแผ่นรีดอาร์เอฟไอดีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางรถยนต์

Interest

sketch-based modeling, rapid prototyping, product design and development

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1A new algorithm for tracing nests of interconnected contoursKuagoolkijgarn P., Koomsap P., Chansri N.2010International Journal of Advanced Manufacturing Technology
50(5-8),pp. 717-727
12
2Automatic single-line drawing creation from a paper-based overtraced freehand sketchChansri N., Koomsap P.2012International Journal of Advanced Manufacturing Technology
59(1-4),pp. 221-242
9
3Sketch-based modeling from a paper-based overtraced freehand sketchChansri N., Koomsap P.2014International Journal of Advanced Manufacturing Technology
75(5-8),pp. 705-729
8
4Image-based adaptive crosshatch toolpath generation for laminated object manufacturing: This paper proposes an algorithm for preparation of mapped layer image, placement of small and large tiles, and avoidance of uncut areaPutthawong S., Koomsap P., Chansri N.2014Virtual and Physical Prototyping
9(4),pp. 233-249
3
5Dual lines extraction for identifying single line drawing from paper-based overtraced freehand sketchChansri N., Koomsap P.2009Global Perspective for Competitive Enterprise, Economy and Ecology - Proceedings of the 16th ISPE International Conference on Concurrent Engineering
,pp. 455-463
3
6Topological hierarchy-contour tracing algorithm for nests of interconnected contoursKoomsap P., Chansri N.2014International Journal of Advanced Manufacturing Technology
70(5-8),pp. 1247-1266
2
7Ongoing research on adaptive layered manufacturing from overtraced freehand sketchChansri N., Koomsap P.2010Advanced Concurrent Engineering
,pp. 11-18
1
8Investigation of process condition for constructing plaster of Paris part with selective vacuum manufacturingSenanan P., Chansri N., Koomsap P.2014High Value Manufacturing: Advanced Research in Virtual and Rapid Prototyping - Proceedings of the 6th International Conference on Advanced Research and Rapid Prototyping, VR@P 2013
,pp. 101-105
1
9Image-based direct slicing of a single line drawing for rapid prototypingChansri N., Koomsap P.2012Innovative Developments in Virtual and Physical Prototyping - Proceedings of the 5th International Conference on Advanced Research and Rapid Prototyping
,pp. 241-247
0
10Supporting rapid product development with sketch-based modelingChansri N., Koomsap P.2013IFIP Advances in Information and Communication Technology
415,pp. 270-277
0
11Experimental study on support material composition for selective vacuum manufacturing rp techniqueChansri N., Janokul K., Thamnitatsana N., Koomsap P.2014Proceedings of the International Conference on Progress in Additive Manufacturing
0,pp. 127-132
0