Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539

  Expertise Cloud

  AbundanceBang Pakong EstuaryCommunity structureeutrophicationNutrientsphytoplanktonplankton communitythe Gulf of ThailandWater qualityZooplanktonการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกาะพะงันความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชความหลากชนิด (Diversity)ความหลากหลายความหลากหลายของชนิดความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลคุณค่าทางโภชนาการคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลคุณภาพผลผลิตเครือข่ายชุมชนเครือข่ายเยาวชนโคพีพอดโคพีพอดทะเลโครงสร้างลำดับขั้นในการบริโภคจ.ระนองจังหวัดชลบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหักชลบุรีชายฝั่งทะเลดินตะกอนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมถุงเก็บแพลงก์ตอนทรัพยากรชีวภาพทางทะเลทรัพยากรประมงทรัพยากรสัตว์น้ำนิเวศทางน้ำนิเวศทางน้ำ การประประมง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยานิเวศวิทยาทางน้ำนิเวศวิทยาแนวหญ้าทะเลนิเวศวิทยาป่าชายเลยบางปะกงบางละมุงแบบพัฒนาและกึ่งพัฒนาประชาคมโคพีพอดประเมินต้นทุนปริมาณปลาปลาทูปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสร์ผลกระทบผลตอบแทนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นผผิวทะเลแพลงก์ ตอนพืชแพลงก์ตอนแพลงก์ตอน ปลาวัยอ่อน หญ้าทะเล สาหร่ายทะแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนวิทยาแพลงก์ตอนสัตว์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแมงกระพรุนพิษแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำมูลไมโครแพลงก์ตอนยูโทรฟิเคชั่นระบบการเลี้ยงระบบฐานข้อมูลระบบนิเวศชายฝั่งทะเลระบบนิเวศทะเลระบบนิเวศทางทะเลระบบนิเวศทางน้ำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบหล่อเย็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือโรงไฟฟ้าแม่เมาะฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งลายพิมพ์ดีเอ็นลูกปลาวัยอ่อนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งสภาพพื้นที่(landscape)สัตว์กลุ่มหอย แนวปะการัง เพรียงหัวหอม ฟอสารมลพิษสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลสิ่งแวดล้อมทางน้ำอัตราการกินอาหารอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอ่าวไทยฝั่งตะวันออกแอปพลิเคชั่น

  Interest

  แพลงก์ตอนวิทยา

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะประมง ภาควิชาชีววิทยาประมง
  • ส.ค. 2553 - พ.ค. 2560 รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 16 เรื่อง (Unknown 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Water chemistry, phytoplankton diversity and severe eutrophication with detection of microcystin contents in thai tropical urban pondsPrasertphon R., Jitchum P., Chaichana R.2020Applied Ecology and Environmental Research
  18(4),pp. 5939-5951
  3
  2Seasonal relationships between the plankton community and hydrographic conditions in a shallow oligotrophic bay, gulf of thailandJitchum P., Wongrat L.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(2),pp. 306-321
  1
  3Biodiversity of plankton communities in inland waters along the tenasserim range, southern thailandJitchum P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 704-718
  0
  4Response of Zooplankton Population to Contrasting Environmental Conditions in a Shallow Mesotrophic ReservoirMuangsringam J., Meksumpun C., Jitchum P., Poungcharean S.2022Journal of Fisheries and Environment
  46(3),pp. 119-135
  0
  5A Field Experiment on Restoration of a Hyper-Eutrophic Urban Shallow Pool Using Polyaluminium Chloride in ThailandTongman I., Poungcharean S., Jitchum P., Chaichana R.2024Polish Journal of Environmental Studies
  33(1),pp. 405-413
  0
  6Seasonal variation of zooplankton assemblages and their responses to water chemistry and microcystin content in shallow lakes in ThailandPrasertphon R., Chaichana R., Jitchum P.2023Archives of Biological Sciences
  75(4),pp. 369-378
  0