Person Image

Administration

Education

 • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
 • บธ.บ.(บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
 • Agricultural Economics, Newcastle University, UK, 2552

Expertise Cloud

จังหวัดชลบุรี AdaptationadoptionAquacultureBenefitCage and PondCIPPCoastal ResourcesCommunityCommunity organizationCompetitive strategyConsumer satisfactionConsumer’ Purchasing DecisionCostEAAEnvironmental contaminationethical aquatic food indexethical frameworkExportsFinanceFish (food)Fishery management Fishery Management MeasuresGender in Aquaculturegreen canegreen sugarcaneInner GulfInstant coconut milkinterdisciplinary researchInternational tradeKano’s Modellabour shortageLCALife Cycle AssessmentMABMarket shareMeasures on Erosion Managementmechanical harvestingmodelingOrganizingProduction Efficiencyrepresentation of ThailandResources ManagementRevealed comparative advantageSmall-scale Fishery CommunitySocio-Economic ImpactsSocio-economics sugarcane harvestersugarcane harvestingsugarcane productivitySustainability indicatorsTilapiatourism in Thailandtradetravel writingsTunaUtilization StatusValue chainกระชังกระชายดำกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงปลากะพง การประเมินการบริหารจัดการ การจัดองค์กรชุมชนการตลาด และการจัดการเศรษฐศาสตร์ประมงการถดถอยโลจิสติกการทดแทนกันของวัตถุดิบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตอ้อยการมีส่วนร่วมการยอมรับการรับรู้ ทัศนคติ ฉลากสิ่งแวดล้อม อาหารทะเลติดฉลากสิ่งแวดล้อม ความตั้งใจซื้อการลงทุนการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณลักษณะเครือข่ายผู้บริโภคพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคพืชฟ้าทะลายโจรมาตรการการจัดการประมงมาตรฐานการผลิตอ้อยมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รถตัดอ้อยรถตัดอ้อย สุพรรณบุรี การจัดการระดับฟาร์มไร่อ้อยลิ้นจี่พันธุ์ค่อมวางแผนที่ดินวิจัยเชิงคุณภาพวิสหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่ม ผู้ประกอบการสถานภาพการใช้ประโยชน์เส้นทางการบริโภคหญ้าหวานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยอ้อยอินทรีย์ ต้นทุน ผลตอบแทน นครราสีมาอ่าวไทยตอนในอาหารอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

Interest

การตลาด และการจัดการเศรษฐศาสตร์ประมง, Fishery management , Socio-economics , Finance

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2
  • ห้องภาควิชาเศรษฐศษสตร์เกษตรและทรัพยากร ชั้น 3 อาคาร2

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Thailand through travel writings in English: An evaluation and representationTailanga S., Ruenbanthoeng T., Kuldilok K., Prasannam N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
37(1),pp. 1-6
2
2CDIP: Introducing crocodile oil to ASEAN+3Hickey A., Du C., Jiang X., Polsky G., Rodriguez M., Kuldilok K., Suchato R.2018Asian Agribusiness Management: Case Studies in Growth, Marketing, and Upgrading Strategies
,pp. 113-131
0
3Economic and marketing capability improvement for small scale aquaculture farmers through community organizationsKuldilok K., Tokrisna R., Boonchowong K.2018Journal of Fisheries and Environment
42(1),pp. 33-52
0