Expertise Cloud

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน*Accurate estimationadaptive auditory warning systAir conditioning roomAmorphousAmorphous filmsAmorphous siliconAmorphous silicon (a-Si)Artificial neural networkCompound semiconductordata loggerdehumidificationdesiccant coolingDesiccant dehumidificationDesiccant regenerationElectrical energy monitoring meterenergy analyzerEnergy conversionEnergy useEnvironmental conditionsGenOpt.GISHybrid photovoltaic/thermal (PV/T) collectorhybrid photovoltaic-thermal systemHybrid Renewable Energyhybrid systemHybrid systemsIEC61724induction generators controller (IGC)Information technologyMinimum valueMOCVD technique Module temperaturemonitoring system National ParkNational ParksOutput powerparticle swarm optimization (PSO)Performance analysisPerformance ratioPhoton energyPhotonsPhotovoltaicPhotovoltaic effectsPhotovoltaic modulespico hydro power generationPolycrystallinePolycrystalline materialsPolycrystalline silicon (poly-Si)Polycrystalline solar cellsPoly-SiPolysiliconPower qualityPV hybrid systemPV modulesPV RooftopPV systemsRainy seasonsself-excited induction generator (SEIG).Semiconducting silicon compoundsSimulation SoftwareSolar cellSolar cellssolar home energy management frugal dischargeSolar irradiance ForecastingSolar Radiation mapsSpectral irradiancestand-alone hybrid power systemsStandard test conditionsTerms—microcontrollerThin filmsTRNSYSVapor depositionVoltage and Current Sensor.Water reclamation and reuseWeather-Corrected PerformanceWireless Sensor Networkกังหันน้ำกังหันน้ำผลิตไฟฟ้าการจัดการทางด้านการใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยคำสำคัญ: ระบบบันทึกข้อมูล ปริมาณออกซิเจนทีล" ะลายในนํ#า ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเครื่องกลเติมอากาศ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า มิเตอร์อัจฉริยะ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะโครงข่ายประสาทเทียมเซลล์แสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เทคนิคควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานโปรแกรม LabVIEWพลังงานน้ำขนาดเล็กระบบควบคุมอัตโนมัติ พลังงานทดแทนระบบตรวจจับเสียง ระบบเตือนภัยระบบติดตามดวงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระบบวัดและบัยทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้าออกซิเจนละลายน้ำ

Interest

Compound semiconductor, MOCVD technique

Administrative Profile

 • ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มี.ค. 2567 - มี.ค. 2567 คณบดี (ผู้รักษาการแทนในช่วงเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ย. 2566 - พ.ย. 2566 คณบดี (ผู้รักษาการแทนในช่วงเวลา) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • เม.ย. 2566 - เม.ย. 2566 คณบดี (ผู้รักษาการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2565 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ก.ย. 2559 - ธ.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Condenser heat recovery with a PV/T air heating collector to regenerate desiccant for reducing energy use of an air conditioning roomSukamongkol Y., Chungpaibulpatana S., Limmeechokchai B., Sripadungtham P.2010Energy and Buildings
42(3),pp. 315-325
47
2Effect of spectral irradiance distribution on the outdoor performance of photovoltaic modulesPooltananan N., Sripadungtham P., Limmanee A., Hattha E.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
,pp. 71-73
6
3Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in ThailandThongpao K., Sripadungtham P., Raphisak P., Sriprapha K., Hattha E.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
,pp. 74-77
6
4Performance analysis of grid-connected PV Rooftop, at Sakon Nakhon Province, ThailandSathiracheewin S., Sripadungtham P., Kamuang S.2020Advances in Science, Technology and Engineering Systems
5(4),pp. 816-823
4
5Development of a motion controller for a Parachute Rice Sprout TransplanterLao-Anantana P., Sukvichai K., Sripadungtham P.2016International Conference on Electronics, Information, and Communications, ICEIC 2016
3
6Performance analysis of polycrystalline silicon and thin film amorphous silicon solar cells installed in Thailand by using simulation softwarePhowan A., Sripadungtham P., Limmanee A., Hattha E.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
,pp. 625-628
2