Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, ไทย, 2536
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

Expertise Cloud

Smart-Farming ThailandAcid sulfate soilAcid sulfate soilsacidificationAeric PaleaquultsAgricultural pondagricultureAluminium containing mineralsaluminum toxicityaluminun toxicityArsenicashBauxiteBentonitbiocharCalcareous soilscarbon sequestrationCassavaChemistryconservational cropping systemCrop modelingCSM-CSCRP-Cassavadrilling mudDSSATeconomic dominanceEmpowering Farmer Leadersfertility capability classificationfertilizer managementFractionationGISGIS for soil resourcesHaplustalfsHeavy metalsHydraulic characteristicsinverse methodKandic PaleustalfsKandiudoxKandiudoxsKandiustoxKandiustoxsLand useLimingLoamy-skeletal soillower central plain of Thailandlowland VertisolsmacronutrientManihot esculentamicronutrientMicronutrientsMine sitesMineralized limestoneMollisolsNatural gas pipelinesneutralizing agentnitrogen responseNon-destructive techniqueNutrientNutrient balanceNutrientsOil palmorganic corganic carbon turnoverorganic fertilizerPaleustultsPb/Zn minePedotransfer functionsPhosphate solubilizing bacteriaPhosphorussloping areasoil aciditysoil amendmentSoil ClassificationSoil Clinictrace elementtropical soilwaste productการปลูกอ้อยความเป็นกรดของดินความเป็นพิษของอะลูมินัมคุณภาพดินจุลธาตุอาหารโซเดียมเบนทอไนต์ดินปนกรวดดินเปรี้ยวจัดถ่านชีวภาพเถ้าธาตุอาหารหลักแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปาล์มน้ำมันปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยอินทรีย์ผลิตภาพดินโรงงานสุราไรโซแบคทีเรียไรโซสเฟียร์วัสดุปรับปรุงดินวัสดุเหลือใช้ศักย์ผลิตภาพสบู่ดำ

Interest

การกำเนิดจำแนกดิน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, แร่วิทยาในดิน, GIS for soil resources

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องโรงตากดิน, 305, 406, 503 ชั้น 1, 3, 4, 5 อาคารภาควิชาปฐพีวิทยา

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 42 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 32 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Feasibility assessment of bentonite drilling mud to improve the physical quality of loamy sand soil and water deficit of forest plant seedlingsTawornpruek S., Aramrak S., Ketrot D., Wongleecharoen C., Wisawapipat W., Chittamart N., Songrukkiat K., Augsorntung S.2021Journal of the Air and Waste Management Association
0
2Properties of red Oxisols on calcareous sedimentary rocks in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2006Geoderma
136(3-4),pp. 477-493
12
3Influence of rock fragments on hydraulic properties of Ultisols in Ratchaburi Province, ThailandKhetdan C., Chittamart N., Tawornpruek S., Kongkaew T., Onsamrarn W., Garré S.2017Geoderma Regional
10,pp. 21-28
8
4Cassava nitrogen requirements in thailand and crop simulation model predictionsKaweewong J., Tawornpruek S., Yampracha S., Yost R., Kongton S., Kongkeaw T.2013Soil Science
178(5),pp. 248-255
7
5Metals and arsenic concentrations of Ultisols adjacent to mine sites on limestone in Western ThailandIntamo P., Suddhiprakarn A., Kheoruenromne I., Tawornpruek S., Gilkes R.2016Geoderma Regional
7(3),pp. 300-310
6
6Pedogenesis of acid sulfate soils in the lower central plain of thailandJanjirawuttikul N., Janjirawuttikul N., Umitsu M., Tawornpruek S.2011International Journal of Soil Science
6(2),pp. 77-102
6
7Microstructure and water retention of Oxisols in ThailandTawornpruek S., Kheoruenromne I., Suddhiprakarn A., Gilkes R.J.2005Australian Journal of Soil Research
43(8),pp. 973-986
5
8Performances of the WEPP and WaNuLCAS models on soil erosion simulation in a tropical hillslope, ThailandOnsamrarn W., Chittamart N., Tawornpruek S.2020PLoS ONE
15(11 November)
2
9Utilization of Na-bentonite to Improve pH-buffering Capacity of Acid Sulfate Soils in Natural Gas Transmission Pipeline Rights-of-Way, ThailandChittamart N., Tawornpruek S., Ketrot D., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
151(1)
2
10Elemental dynamics in porewater of an acid sulfate paddy soil as affected by sodium bentonite and dolomite amendments: Insights from field studyWongleecharoen C., Wisawapipat W., Ketrot D., Chittamart N., Aramrak S., Chittanukul K., Sattapun R., Tawornpruek S.2020E3S Web of Conferences
167
1
11In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, pasak watershed, thailandRomsonthi C., Tawornpruek S., Watana S.2018Plant, Soil and Environment
64(2),pp. 70-75
1
12Effect of phosphorus solubilizing bacteria on soil available phosphorus and growth and yield of sugarcaneAye P.P., Pinjai P., Tawornpruek S.2021Walailak Journal of Science and Technology
18(12)
1