Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Phycology ), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2539
  • M.Sc. (Marine Biology), Kochi University, ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2526

  Expertise Cloud

  Adelphoparasiteagar propertyAgarophyteAlgaebrown seaweedcatalytic efficiencyCaulerpadistributionedible filmEpiphyteEpiphytesepiphytic algaeEpiphytic yeastfatty acid hydroperoxide lyasefiberFucoxanthinGalactanGarcilaria tenuistipitataGeneticGenetic diversityGlacilaria fisheriglucoseglycerolGracilariaGracilaria agarGracilaria edulisGracilaria fisheriGracilaria rubraGracilaria salicorniaGracilaria sp.Gracilaria speciesGracilaria tenuistipitataGracilariaceaeGracilarialesGracilarioidGracilariopsisGracilariopsis irregularisGracilaroidgrowthgrowth rateGulf of ThailandGut WeedHeavy metalhexanalhot water extractionhydrolysishydroperoxide lyaseHydropuntia fisheriHydroxymethylfurfuralhyperpigmentationintracellular tyrosinaseITSKodamaea ohmeriLaminaria angustataLevulinic acidlipidlipoxygenaseMacroalgaemorphologynatural culture pondn-hexanalnitrogennonenalnuclear genenutrient uptakenutritional valueOedogoniumPadina australisPAMparasitic red seaweedPhaeodactylum tricornutumphenolic compoundPhenolic contentPhenologyphosphorousphylogeographyplasticizerPolysaccharideRAPDrbcLred algaeRhodophytaSargassumSargassum binderisulfated polysaccharideThai agarophyteThai seaweedsกราซิลาเรียความหลากหลายทางพันธุกรรมคาร์บอนไดออกไซด์พลาสทิไทเซอร์ฟิล์มฟิล์มที่รับประทานได้แมคโครอัลจีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายขนาดใหญ่สาหร่ายทะเลสาหร่ายวุ้นอะเดลโฟพาราไซด์

  Interest

  นิเวศสรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเล, การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.44 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 84 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 55 เรื่อง (เชิงวิชาการ 53 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nutritional evaluation of tropical green seaweeds Caulerpa lentillifera and Ulva reticulataRatana-arporn P., Chirapart A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 75-83
  125
  2Components and antimicrobial activity of polysaccharides extracted from thai brown seaweedsKantachumpoo A., Chirapart A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 220-233
  39
  3Chemical composition of agars from a newly reported Japanese agarophyte, Gracilariopsis lemaneiformisChirapart A., Ohno M., Ukeda H., Sawamura M., Kusunose H.1995Journal of Applied Phycology
  7(4),pp. 359-365
  38
  4Seasonal variation in the physical properties of agar and biomass of Gracilaria sp. (chorda type) from Tosa Bay, southern JapanChirapart A., Ohno M.1993Hydrobiologia
  260-261(1),pp. 541-547
  37
  5Homogeneous Population of the Brown Alga Sargassum polycystum in Southeast Asia: Possible Role of Recent Expansion and Asexual PropagationChan S.W., Cheang C.C., Chirapart A., Gerung G., Tharith C., Ang P.2013PLoS ONE
  8(10)
  32
  6Quality of the seagrass Halophila ovalis on a Thai intertidal flat as food for the dugongYamamuro M., Chirapart A.2005Journal of Oceanography
  61(1),pp. 183-186
  24
  7Formation of aldehyde flavor (n-hexanal, 3Z-nonenal and 2E-nonenal) in the brown alga, Laminaria angustataBoonprab K., Matsui K., Akakabe Y., Yoshida M., Yotsukura N., Chirapart A., Kajiwara T.2006Journal of Applied Phycology
  18(3-5),pp. 409-412
  23
  8Proximate composition and the production of fermentable sugars, levulinic acid, and HMF from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in earthen pondsNunraksa N., Rattanasansri S., Praiboon J., Chirapart A.2019Journal of Applied Phycology
  31(1),pp. 683-690
  23
  9Chemical composition and ethanol production potential of Thai seaweed speciesChirapart A., Praiboon J., Puangsombat P., Pattanapon C., Nunraksa N.2014Journal of Applied Phycology
  26(2),pp. 979-986
  22
  10Growth and production of Thai agarophyte cultured in natural pond using the effluent seawater from shrimp cultureChirapart A., Lewmanomont K.2004Hydrobiologia
  512,pp. 117-126
  18
  11Recent expansion led to the lack of genetic structure of Sargassum aquifolium populations in Southeast AsiaChan S.W., Cheang C.C., Yeung C.W., Chirapart A., Gerung G., Ang P.2014Marine Biology
  161(4),pp. 785-795
  17
  12C6-aldehyde formation by fatty acid hydroperoxide lyase in the brown alga Laminaria angustataBoonprab K., Matsui K., Yoshida M., Akakabe Y., Chirapart A., Kajiwara T.2003Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences
  58(3-4),pp. 207-214
  17
  13Changes in yield and quality of agar from the agarophytes, Gracilaria fisheri and G. tenuistipitata var. liui cultivated in earthen pondsChirapart A., Munkit J., Lewmanomont K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(2),pp. 529-540
  17
  14Optimization of macroalgal density and salinity for nutrient removal by Caulerpa lentillifera from aquaculture effluentBambaranda B., Bambaranda B., Sasaki N., Chirapart A., Salin K., Tsusaka T.2019Processes
  7(5)
  16
  15Physical and Chemical Properties of Agar from a New Member of Gracilaria, G. lemaneiformis (Gracilariales, Rhodophyta) in JapanChirapart A., Katou Y., Ukeda H., Sawamura M., Kusunose H.1995Fisheries science
  61(3),pp. 450-454
  12
  16Screening, phenotypic and genotypic identification of β-carotene producing strains of Dunaliella salina from ThailandSathasivam R., Praiboone J., Chirapart A., Trakulnaleamsai S., Kermanee P., Roytrakul S., Juntawong N.2014Indian Journal of Geo-Marine Sciences
  43(12),pp. 2198-2216
  12
  17Optimizing NaCl and KNO3 concentrations for high β-carotene production in photobioreactor by dunaliella salina ku11 isolated from saline soil sampleSathasivam R., Pongpadung P., Praiboon J., Chirapart A., Trakulnaleamsai S., Roytrakul S., Juntawong N.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(1),pp. 106-115
  11
  18Capacity of Caulerpa lentillifera in the removal of fish culture effluent in a recirculating aquaculture systemBambaranda B.V.A.S.M., Bambaranda B.V.A.S.M., Tsusaka T.W., Chirapart A., Salin K.R., Sasaki N.2019Processes
  7(7)
  11
  19Transferring Gracilaria irregularis (Gracilariaceae, Rhodophyta) from Thailand to Gracilariopsis based on morphological and molecular analysesMuangmai N., Yamagishi Y., Zuccarello G., Chirapart A., Lewmanomont K.2014Phycological Research
  62(1),pp. 29-35
  10
  20Growth in Tank Culture of Species of Gracilaria from the Southeast Asian WatersChirapart A., Ohno M.1993Botanica Marina
  36(1),pp. 9-14
  9
  21Ethanol production from Gracilaria fisheri using three marine epiphytic yeast speciesRattanasaensri S., Nunraksa N., Muangmai N., Praiboon J., Chirapart A.2018Journal of Applied Phycology
  30(6),pp. 3311-3317
  7
  22Principle and biological properties of sulfated polysaccharides from seaweedPraiboon J., Chirapart A., Soisarp N.2016Marine Glycobiology: Principles and Applications
  ,pp. 85-117
  7
  23Fatty acid oxidizing activity in a red marine alga, Porphyra sp.Kajiwara T., Matsui K., Akakabe Y., Okajima K., Chirapart A.2000Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences
  55(11-12),pp. 903-909
  6
  24Effects of partial acid hydrolysis on physical and chemical properties of agar from a newly reported Japanese agarophyte (Gracilariopsis lemaneiformis)Chirapart A., Ohno M., Ukeda H., Sawamura M., Kusunose H.1997Journal of Applied Phycology
  9(1),pp. 73-76
  5
  25Morphometric and molecular analysis of Gracilaria salicornia and its adelphoparasite in ThailandKongkittayapun N., Chirapart A.2011ScienceAsia
  37(1),pp. 6-16
  5
  26Comparison of ethanol production from Gracilaria fisheri and Gracilaria tenuistipitata cultivated in aquaculture system in ThailandNunraksa N., Rattanasaensri S., Praiboon J., Chirapart A.2018Journal of Applied Phycology
  30(6),pp. 3319-3325
  5
  27Phytochemical composition and antibacterial activity of brown seaweed, padina australis against human pathogenic bacteriaKlomjit A., Praiboon J., Tiengrim S., Chirapart A., Thamlikitkul V.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(1),pp. 8-22
  4
  28Epiphytism differences in the commercial species of Gracilaria, G. fisheri, G. tenuistipitata, and G. salicornia, from ThailandChirapart A., Praiboon J., Boonprab K., Puangsombat P.2018Journal of Applied Phycology
  30(6),pp. 3413-3423
  4
  29Sources of marine biomassChirapart A., Praiboon J., Ruangchuay R., Notoya M.2015Marine Bioenergy: Trends and Developments
  ,pp. 15-44
  3
  30Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasiteChirapart A., Praiboon J.2018Journal of Applied Phycology
  30(1),pp. 149-157
  2
  31Photosynthetic response of gracilaria fisheri (xia & abbott) abbott, zhang & xia to irradiance, temperature and salinity variationKhreauthong S., Praiboon J., Chirapart A.2018Journal of Fisheries and Environment
  42(2),pp. 52-61
  2
  32Transition of species composition, abundance and distribution of the gracilarioid seaweeds (Rhodophyta) in coastal areas of the upper Gulf of Thailand observed from 2004 to 2007Chirapart A.2016Natural History Bulletin of the Siam Society
  61(2),pp. 71-88
  2
  33Seaweed in aquaculture: An overviewChirapart A., Ruangchuay R.2022Sustainable Global Resources Of Seaweeds Volume 1: Bioresources , cultivation, trade and multifarious applications
  ,pp. 381-397
  1
  34Biodiversity, cultivation and utilization of seaweeds in Thailand: An overviewLewmanomont K., Chirapart A.2022Sustainable Global Resources Of Seaweeds Volume 1: Bioresources , cultivation, trade and multifarious applications
  ,pp. 91-107
  1
  35Phenology and Morphology on a New Member of Japanese Gracilaria in Tosa Bay, Southern JapanChirapart A., Ohno M., Sawamura M., Kusunose H.1995Fisheries science
  61(3),pp. 411-414
  0
  36Growth and epiphytic responses of Gracilaria fisheri to Ascophyllum seaweed extract under controlled culture conditionsChirapart A., Khreauthong S., Praiboon J., Rattanasaensri S., Ruangchuay R.2022Journal of Applied Phycology
  0
  37Inhibitory Effects of Caulerpa racemosa, Ulva intestinalis, and Lobophora challengeriae on Tyrosinase Activity and α-MSH-Induced Melanogenesis in B16F10 Melanoma CellsChoosuwan P., Praiboon J., Boonpisuttinant K., Klomjit A., Muangmai N., Ruangchuay R., Chirapart A.2023Life
  13(4)
  0
  38Photosynthetic response of filamentous green algae (Oedogonium) to irradiance and temperature variationsRattanasaensri S., Muangmai N., Praiboon J., Chirapart A.2020Journal of Fisheries and Environment
  44(3),pp. 66-80
  0