Person Image

  Education

  • วท.บ(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529
  • วท.ม . (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  blue swimming crabcommunity-based resource managementCpUACpUEcrabCrab BankCrab Fisheriescrab trapcrab trapsCultureDammingdeep-sea sharkDog conchECOPATHecosimecospaceenergy flowestuaryExploitationfecundityFeedingFeeding behaviorfeeding behaviourFish communityFish environmental guildsfish guildFisheries Dynamicsfisheries EcopathFishery ManagementFishmealfood webfood web structureGillnetgillnet selectivityGreen netGrowthGrowth ModelHelicophagus waandersiiHelicophagus waandersii BleekerHolothuriascabrahypopotamonImpactInland fisheriesKatsuwonus pelamisLaboratariesLibong IslandLitopenaeus vannameimarine fisheries resourcesmaturityMekong MainstreamPacific white shrimpPak Panang bayPangasius bocourtiParasiteparasitesPasak Jolasid reservoirPatterning and clustering analysispelagic longlinepelagic thresherPelleted feedPhytoplanktonPopulation BiologyPortunus pelagicussalinityshark catfishSustainableTrang Provinceการเพาะเลี้ยงการรักษาสภาพการให้อากาศการให้อาหารกุ้งขาวแวนนาไมความเข้มแสงปูม้าปูม้า การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ผลผลิต การประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง blue swimming crabผ้าใบสีดำพฤติกรรมการกินพลวัตประชากรพลศาสตร์การประมงแพลงก์ตอนพืชฟอร์มาลินภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมวลชีวภาพมหาสมุทรอินเดียลูกกุ้งลูกปลาวัยรุ่นลูกปลาวัยอ่อนสถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัยแสงไฟแสลนสีเขียวห้องปฏิบัติการแหล่งงอนุบาลไหล่ทวีปอันดามันอัตราการรอดตายอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิอ่าวสิเกาอาหารเม็ดสำเร็จรูปอุณหภูมิอุปนิสัยการกินอาหาร

  Interest

  ชีววิทยาประมง , พลวัตประชากร, การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง , สถิติประยุกต์และการวางแผนการวิจัย

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
  • ก.ค. 2550 - มิ.ย. 2552 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Aspects in spawning biology and migration of the mud crab Scylla olivacea in the Andaman Sea, ThailandKoolkalya S., Thapanand T., Tunkijjanujij S., Havanont V., Jutagate T.2006Fisheries Management and Ecology
  13(6),pp. 391-397
  28
  2Trophic relationships and ecosystem characteristics in a newly-impounded man-made lake in ThailandThapanand T., Jutagatee T., Wongrat P., Lekcholayut T., Meksumpun C., Janekitkarn S., Rodloi A., Moreau J., Wongrat L.2009Fisheries Management and Ecology
  16(2),pp. 77-87
  17
  3Is sluice gate management beneficial for spawning migrations? The case of the shark catfish (Helicophagus waandersii) in the Mun River below the Pak Mun Dam, ThailandJutagate T., Thapanand T., Tabthipwan P.2007River Research and Applications
  23(1),pp. 87-97
  15
  4Towards possible fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in ThailandThapanand T., Moreau J., Jutagate T., Wongrat P., Lekchonlayut T., Meksumpun C., Janekitkarn S., Rodloi A., Dulyapruk V., Wongrat L.2007Ecological Modelling
  204(1-2),pp. 143-155
  14
  5Spatio-temporal variations in fish assemblages in a tropical regulated lower river course: An environmental guildJutagate T., Lek S., Sawusdee A., Sukdiseth U., Thapanand-Chaidee T., Thongkhoa S., Lek-Ang S., Chotipuntu P.2011River Research and Applications
  27(1),pp. 47-58
  12
  6Effects of an anti-salt intrusion dam on tropical fish assemblagesJutagate T., Sawusdee A., Thapanand-Chaidee T., Lek S., Grenouillet G., Thongkhoa S., Chotipuntu P.2010Marine and Freshwater Research
  61(3),pp. 288-301
  9
  7Parasites of deep-sea sharks from the Andaman sea with six new records of parasites in ThailandPurivirojkul W., Chaidee P., Thapanand-Chaidee T.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 93-99
  7
  8Evolution of the Food Web in Bandon Bay, the Gulf of Thailand: Ten Years of the Blue Swimming Crab Stocking ProgramSawusdee A., Koolkalya S., Thapanand T., Jutagate T.2023Tropical Life Sciences Research
  34(2),pp. 109-130
  1
  9Ageing of shortspine spurdog in the Andaman Sea of ThailandPaiboonleeskul K., Romratanapun S., Thapanand-Chaidee T.2013Maejo International Journal of Science and Technology
  7(SPL.1)
  1