Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2530
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
 • Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), Loughborough University, สหราชอาณาจักร, 2542

Expertise Cloud

adsorbentAFMAnalysisAquatic animalB19BaculovirusBangkokBio-OilBivalveCa concentrationscalcium phosphateCapsaicinCapsaicin detectionCarboncatalystChain-scissiondentine occlusionDirect writingDistributionDMPBDElectrocatalystElectrochemical sensorEmulsionEmulsionsCalcium phosphatesDentin sensitivityGelsessential oilEtchingeugenolextractionfactorial designfrankfurter sausagegas chromatographgas chromatographyGC-MSgelGlass bondingHepG2 cellsHoneyIon-beam analysisJatropha CakeLC-MSlimeMarine animalmass spectrometrymeat productMesoporousMethylationMeV ion beam lithographyMicrofluidic channelsMicrofluidic deviceMicrofluidicsmodificationModified electrodemonolithMonolithic materialMonolithic materialsmonolithic sorbentmusselnitrosamineorganic silicaParticle induced X-ray emission (PIXE)ParvovirusPESpesticidephthalatephthalate esterPhthalate estersPIGEPIXEPM2.5PMMAPolyaniline originated N-doped mesoporous carbonpolymer monolithPressurized liquid extractionpurge and trapPyrolysisRaman spectroscopySeawatersedimentSensorSilicasilica monolithsubcritical watersuperheated waterSuperheated water extractiontetracyclinewaterการสกัดของเหลวภายใต้ความดันสูงเคมีวิเคราะห์ การแยกสารทางเคมี เคมีสิ่งแวดล้อมโครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสโครมาโททราฟีซิลิกาอินทรีย์ดินเตตระไซคลินน้ำใต้ดิน้ำเสียโนโนลิทไพลโมโนลิท

Interest

เคมีวิเคราะห์ การแยกสารทางเคมี , เคมีสิ่งแวดล้อม, Monolithic materials, Microfluidic device

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร Center for Accelerator Science
  • ห้อง - ชั้น - อาคาร Centre Accelerator Science - CAS
  • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเคมี
  • ห้อง 120 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Effective and reusable monolith capillary trap of nitrosamine extraction by superheated water from frankfurter sausageChienthavorn O., Ramnut N., Subprasert P., Sasook A., Insuan W.2014Journal of Agricultural and Food Chemistry
62(6),pp. 1240-1246
9
2High-Throughput and Low-Cost Analysis of Trace Volatile Phthalates in Seafood by Online Coupling of Monolithic Capillary Adsorbent with GC-MSInsuan W., Khawmodjod P., Whitlow H., Whitlow H., Soonthondecha P., Malem F., Chienthavorn O.2016Journal of Agricultural and Food Chemistry
64(16),pp. 3287-3292
9
3Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by using Superheated WaterChienthavorn O., Subprasert P., Insuan W.2014Separation Science and Technology (Philadelphia)
49(6),pp. 838-846
7
4Occurrence of phthalate esters in the eastern coast of ThailandMalem F., Soonthondecha P., Khawmodjod P., Chunhakorn V., Chunhakorn V., Whitlow H., Whitlow H., Chienthavorn O.2019Environmental Monitoring and Assessment
191(10)
7
5Pressurized liquid and superheated water extraction of active constituents from Zingiber cassumunar Roxb. rhizomeChienthavorn O., Poonsukcharoen T., Pathrakorn T.2011Separation Science and Technology
46(4),pp. 616-624
6
6Lithographic fabrication of soda-lime glass based microfluidicsRojas L., Norarat R., Napari M., Kivistö H., Chienthavorn O., Whitlow H., Whitlow H., Whitlow H.2013Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
306,pp. 296-298
5
7Purge and trap with monolithic sorbent for gas chromatographic analysis of pesticides in honeyChienthavorn O., Dararuang K., Sasook A., Ramnut N.2012Analytical and Bioanalytical Chemistry
402(2),pp. 955-964
4
8Why are hydrogen ions best for MeV ion beam lithography?Norarat R., Puttaraksa N., Napari M., Ananda Sagari A., Laitinen M., Sajavaara T., Yotprayoonsak P., Pettersson M., Chienthavorn O., Whitlow H.2013Microelectronic Engineering
102,pp. 22-24
4
9Direct writing of channels for microfluidics in silica by MeV ion beam lithographyPuttaraksa N., Puttaraksa N., Napari M., Chienthavorn O., Norarat R., Sajavaara T., Laitinen M., Singkarat S., Singkarat S., Whitlow H.2011Advanced Materials Research
254,pp. 132-135
3
10In situ formation of nitrogen doped mesoporous carbon via directly carbonizing polyaniline as an efficient electrocatalyst for determination of capsaicinTemcheon P., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W., Hasin P.2019Microporous and Mesoporous Materials
278,pp. 327-339
3
11MeV ion exposure behaviour of PMMA resist polymer studied by synchrotron light spectroscopiesNorarat R., Jainontee K., Thianthaisong W., Sriwang S., Nakajima H., Chienthavorn O., Guibert E., Whitlow H., Whitlow H., Whitlow H.2017Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
404,pp. 238-242
2
12Inexpensive simple extraction of trace PAHs from water using PS-DVB monolithic beadsChunhakorn V., Ratchathamma P., Whitlow H., Whitlow H., Chienthavorn O.2018Analytical Methods
10(39),pp. 4813-4820
2
13Cyclic voltammetric determination of capsaicin by using electrochemically deposited tin and reduced graphene oxide on screen-printed carbon electrodesNumphud W., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W.2020ScienceAsia
46(5),pp. 586-594
1
14Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusionWaiyawat J., Waiyawat J., Kongsema M., Sinthuvanich C., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Teanchai C., Akkarachaneeyakorn K.2020Journal of Oral Biosciences
62(1),pp. 64-71
1
15Synthesis of calcium phosphate composite organogels by using castor oil and sorbitan monopalmitate based for dentine occlusion materialWaiyawat J., Akkarachaneeyakorn K., Changpongpan P., Kongsema M., Teanchai C., Chienthavorn O.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
625(1)
0
16Development of PIXE measurement of Ca changes resulting from viral transduction in cellsWhitlow H., Chienthavorn O., Eronen H., Sajavaara T., Laitinen M., Norarat R., Gilbert L.2011AIP Conference Proceedings
1336,pp. 295-298
0
17Synthesis of calcium phosphate composite bioactive oleic acid-based gels and its application for dentine tubule occlusionHarnkla P., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Akkarachaneeyakorn K.2020Materials Science Forum
1013 MSF,pp. 91-95
0
18Comparison of pyrolysis of jatropha cake with different catalysts using PY-GC/MSJariyaphinyo S., Larpkiattaworn S., Chienthavorn O.2015Key Engineering Materials
659,pp. 201-205
0
19Superheated heavy water as the eluent for HPLC-NMR and HPCL-NMR-MS of model drugsSmith R., Chienthavorn O., Wilson I., Wright B., Taylor S.1999Analytical Chemistry
71(20),pp. 4493-4497
72
20Buffered superheated water as an eluent for reversed-phase high performance liquid chromatographyChienthavorn O., Smith R.1999Chromatographia
50(7-8),pp. 485-489
48
21Superheated water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry of vitaminsChienthavorn O., Smith R., Saha S., Wilson I., Wright B., Taylor S., Lenz E.2004Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
36(3),pp. 477-482
37
22Superheated deuterium oxide reversed-phase chromatography coupled to proton nuclear magnetic resonance spectroscopySmith R., Chienthavorn O., Wilson I., Wright B.1998Analytical Communications
35(8),pp. 261-263
35
23Selective deuterium exchange during superheated heavy water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy-mass spectrometry of sulfonamidesSmith R., Chienthavorn O., Saha S., Wilson I., Wright B., Taylor S.2000Journal of Chromatography A
886(1-2),pp. 289-295
28
24Superheated water: A new look at chromatographic eluents for reversed-phase HPLCSmith R., Burgess R., Chienthavorn O., Bone J.1999LCGC North America
17(10),pp. 938-945
24
25Superheated water: A new look at chromatographie eluents for reversed-phase liquid chromatographySmith R., Burgess R., Chienthavorn O., Stuttard J.1999LC-GC Europe
12(1),pp. 30-36
23
26Superheated water extraction and phase transfer methylation of phenoxy acid herbicides from solid matricesChienthavorn O., Pengpumkiat S., Noomhorm A., Smith R.2007Journal of Chromatography A
1152(1-2),pp. 268-273
23
27Modified superheated water extraction of pesticides from spiked sediment and soilChienthavorn O., Su-In P.2006Analytical and Bioanalytical Chemistry
385(1),pp. 83-89
19
28Superheated water extraction of lime peel: A comparison with conventional methodsChienthavorn O., Insuan W.2004Analytical Letters
37(11),pp. 2393-2409
14
29Superheated water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy of kava lactonesChienthavorn O., Smith R., Wilson I., Wright B., Lenz E.2005Phytochemical Analysis
16(3),pp. 217-221
13
30Fluorescence detection in packed-column supercritical fluid chromatographic separationsSmith R.M., Chienthavorn O., Danks N., Wilson I.D.1998Journal of Chromatography A
798(1-2),pp. 203-206
12