Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2517
  • M.Sc.(Botany Plant Taxonomy), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2521
  • Ph.D.(Agriculture), Yamaguchi/Tottori Union Graduate School , ญี่ปุ่น, 2544

  Expertise Cloud

  chromosomeConservation, Plant Genetic Resources, Tcropping systemCryogenicCurcuma longa LCurcuminoidsRAPDZingiberZingiber montanumZingiber montanum Koenig) Link ex DietrZingiber montanum Roxb., cassumunar gingZingiber spp.Zingiberaceaezingiberaceous plant extractsกล้วยไม้ (orchids), การขยายพันธุ์ในสภาพปกล้วยไม้ดินกล้วยไม้พื้นเมือง ความหลากหลาย ศักยภาพกลุ่มเกษตรกรการสำรวจการสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวนการอนุรักษ์การอนุรักษ์ (Concervation)การอนุรักษ์ ทรัพยากรพืช อนุกรมวิธาน พืชวการอนุรักษ์(Conservation), ทรัพยากรพืช(Pการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชขิงป่าควบคุมโรคพืช diesease controlความงอกความหลากหลายความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อนความหลากหลายทรัพยากรพืชความหลากหลายทางชีวภาพแคลลัสโครโมโซมจ.น่านจ.อุตรดิตถ์จังหวัดลพบุรีจังหวัดสกลนครชายผ้าสีดา ชุมชนพื้นเมืองเชื้อพันธุกรรมเซลล์พันธุศาสตร์ โซมาติกเอมบริโอตาแหน่งช่อผลตำแหน่งช่อผลถิ่นอาศัยทรัพยากรพืชนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยปลูกรักษาผัก ผลไม้ อินทรีย์พฤกษศาสตร์พื้นบ้านพืชแซม (Intercrop)พืชเดี่ยว (Monocrop)พืชพื้นเมืองพืชล้มลุก (Annual crops)พืชวงศ์ขิงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ tissue cuไพลไพล คุณภาพวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์ การพัฒไพล, Terpinene-4-olฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจร เมล็ดพันธุ์ การออกดอก เครื่อฟ้าทะลายโจร วัตถุดิบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เฟินภูมิทัศน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมะเขือเทศเมล็ดพันธุ์ยาสมุนไพรเย็นยิ่งยวดระบบนิเวศเกษตร (Agro-ecological systemระยะแก่ทางสรีรวิทยารายการชนิดพืชรูปแบบการสืบพันธุ์ ลักษณะวิสัยลายพิพ์ดีเอ็นเอ DNA markersลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ (DNA markers), ว่านชัลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ(DNA markers)ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ DNA-markersว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhiza Roxb.ว่านชักมดลูก Cucurma spว่านชักมดลูก(Curcuma)เวลาเฉลี่ยในการงอกศูนย์ภูฟ้าพัฒนาสมุนไพรสมุนไพรวงค์ขิง (Zigiberaceae ), ว่านชักมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสำคัญ (active ingredien)เสถียรภาพของพันธุ์อนุกรมวิธานอนุกรมวิธาน taxonomyอนุกรมวิธาน,การควบคุมโรคพืช, การเพาะเลี้อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้านอนุมูลอิสระอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

  Interest

  การสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวน, อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 25 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 19 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)