Person Image

  Education

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2524
  • วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2521

  Expertise Cloud

  Agriculture SectorAgro-forestryapplication featuresAttribute on the labelAttributes Analysisbaby cornBarcode freshness B-caroteneBetong chickencarcass yieldCareer ChoiceConsumer Satisfactioncontract farmingcostCropping systemcrude proteinDunaliellaEconomicGlutinous ricegrowth performanceJapanese RestaurantKano modelmetabolizable energyMotivationMudmee fabriconline trading platformOrganic VegetablePolicy ImpactPositive Mathematical ProgrammingPrecision Agricultureproduction costsProduction efficiencyQuota leaderreturnRice productionroasted coffee beanrubbercreprubbercrep plantsatisfactionSugar mill supply chainSugarcaneSugarcane business systemTechnical efficiencyUndergraduate StudentsValuationWatershedกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟการ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสม (purple corn hybrid)ความคุ้มค่าในการลงทุนความเครียดจากความเค็มความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้บริโภคความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant capacity)ความเสี่ยงคาโนโมเดลคุณค่าคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมคุณลักษณะที่เหมาะสมคุณลักษณะบนฉลากคุณลักษณะแอพพลิเคชันเครือข่ายเครื่องหยอดข้าวแห้งโคพันธุ์กำแพงแสนจังหวัดกาญจนบุรีช่องทางการจัดจาหน่ายโซ่อุปทานต้นทุนต้นทุนผลตอบแทนทางการเงินต้นทุนและผลตอบแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทุเรียนทุเรียนฟรีซดรายธุรกิจรับซื้อยางพารานมแมคคาเดเมียนโยบายรัฐนิสิตระดับปริญญาตรีบะหมี่ (wheat noodle)บาร์โค้ดแสดงความสดเบต้าแคโรทีนแบบจำลองกำลังสองที่เป็นจริงแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองความเสี่ยงแบบโมทาดแบบจำลองคาโนแบบจำลองเชิงเส้นแบบจำลองเชิงเส้นตรงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เป็นจริงแบบจำลองโลจิตประเมินผลประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยที่ทำให้ยอมรับเปรียบเทียบ ต้นทุนและผลตอบแทนแอนโธไซยานิน (anthocyanin)

  Interest

  เศรษฐศาสตร์การผลิต

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1An analysis on the efficiency of glutinous rice production in different cropping systems: The case of rainfed area in Northeast ThailandSrisompun O., Kaoint S., Khongritti W., Songsrirod N.2013Asian Journal of Agricultural Research
  7(1),pp. 26-34
  1