Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ส.ม.(Urban Health), มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย
  • Ph.D.(Veterinary Science ), Azabu University , ญี่ปุ่น

  Expertise Cloud

  lectin histochemistryAFLPAFLP analysisAnimal tissueantibacterial activityANTIBODIESApoptosisbasenjibovine mastitisCampylobacterCampylobacter jejunicentella asiaticachickenChicken CholangiocarcinomaCLONINGdairy cowDIAGNOSISdogflagellaFood HygieneGene expressionGENESgenotypingGreen pit viper venomHeat shock protein genehostHSP70HuCCA-1In vitroInfluenza A virusesKit testleptospiraLeptospirosislung.Lys49 phospholipaseA2malassezia pachydermatitismastitisMolecular epidemiologyNile tilapiaOreochromis niloticusPATHOGENESISPCR-based RFLPPlantpoultryquinolonereceptorsRECOMBINANT PROTEINSS. aureusSalmonellastaphylococcus aureussubtypingtracheaTrimeresurus purpureomaculatusVaccinevolatile oilZoonosesกล้ามเนื้อการฉีดวัคซีนการตรวจเชื้อการติดตามโรคการเปลี่ยนแปลงของเซลล์การวินิจฉัยโรคการแสดงออกของยีนการเหนี่ยวนำไก่คนแคมไพโลแบคเตอร์โคลนนิ่งงูเขียวหางไหม้จ.ประจวบคีรีขันธ์ซีรัมวิทยาตับไตเนื้อเยื่อสัตว์น้ำปลานิลพิษงูมะเร็งท่อน้ำดีตับยีนยีนฮีตช็อคโปรตีนระบาดวิทยารีคอมบิแนนท์โปรตีนโรคฉี่หนูโรคเลปโตสไปโรซิสสารภูมิต้านทานสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสุนัขสุนัขบ้านเชียง โครงกระดูกเหงือกอ.หัวหินเอเอฟแอลพี

  Interest

  Zoonoses, Food Hygiene

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Identification of the Actinobacillus pleuropneumoniae serotype using PCR based-apx genesSthitmatee N., Sirinarumitr T., Makonkewkeyoon L., Sakpuaram T., Tesaprateep T.2003Molecular and Cellular Probes
  17(6),pp. 301-305
  27
  2Avian and human influenza a virus receptors in trachea and lung of animalsThongratsakul S., Thongratsakul S., Suzuki Y., Suzuki Y., Hiramatsu H., Sakpuaram T., Sirinarumitr T., Poolkhet C., Moonjit P., Yodsheewan R., Songserm T.2010Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  28(4),pp. 294-301
  26
  3Purification and amino acid sequence of a bacteriocins produced by Lactobacillus salivarius K7 isolated from chicken intestinePilasombut K., Sakpuaram T., Wajjwalku W., Nitisinprasert S., Swetwiwathana A., Zendo T., Fujita K., Nakayama J., Sonomoto K.2006Songklanakarin Journal of Science and Technology
  28(SUPPL. 1),pp. 121-131
  26
  4Coinfection of Leptospira SPP and Toxoplasma gondii among stray dogs in Bangkok, ThailandJittapalapong S., Sittisan P., Sakpuaram T., Kabeya H., Maruyama S., Inpankaew T.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  40(2),pp. 247-252
  22
  5Seroprevalence of leptospirosis in domesticated Asian elephants (Elephas maximus) in north and west Thailand in 2004Oni O., Sujit K., Kasemsuwan S., Sakpuaram T., Pfeiffer D.2007Veterinary Record
  160(11),pp. 368-371
  13
  6Isolation of Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae from pneumonic lungs of slaughtered pigs.Sakpuaram T., Fukuyasu T., Ashida K.1989Nippon juigaku zasshi. The Japanese journal of veterinary science
  51(6),pp. 1279-1281
  4
  7Comparison of immunomagnetic separation and multiplex PCR assay for detection of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in chicken meatSaengthongpinit C., Bergwerff A., Van Knapen F., Amavisit P., Sirinarumitr T., Sakpuaram T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 696-704
  2
  8Amplified fragment length polymorphism analysis of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from broiler farms and different processing stages in poultry slaughterhouses in the central region of ThailandSaengthongpinit C., Kanarat S., Sirinarumitr T., Amavisit P., Sakpuaram T.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(3),pp. 401-410
  2
  9Serological Heterogeneity of Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae Serotype 5 StrainsSaito K., Sakpuaram T., Fukuyasu T., Ashida K.1992Journal of Veterinary Medical Science
  54(2),pp. 349-350
  1