Person Image

  Education

  • กม.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  นิเวศวิทยาทางน้ำAdsorbentsaquacultureBacteria-typebenthosBODBTEXcheck damCommunitycommunity wastewaterCorrelationdilutediversion damDO Energy savingenvironmentenvironmental personal teachingFishgabagegarbageGreen musselGrowthin-depth knowledgeInfrared ceramicInfrared ray emissionKeywords: core samplelaem phak biaLeam pak biaLocationmangrove forestMetal oxidesModelMuscoviteNiletilapiaNutrient distributionOxidationoxidation pondsPhetchaburi ProvincePondProduct developmentrecirculation filtersriverbank settlementscience base educationSmall Wetlandsthachin riverWaste paper sludgewastewaterwastewater treatmentWhiteleg shrimpกากตะกอนเยื่อกระดาษการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบำบัดน้ำเสียการปนเปื้อนการประหยัดพลังงานการผลิตเซรามิกการแผ่รังสีความร้อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ความหลากหลายคุณภาพน้ำแคลเซียมซิลิเกตโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีชายฝั่งทะเลชุมชนซุริมิเซรามิกธรรมชาติธูปฤาษีนกน้ำทะเลน้ำเสียนิเวศนิเวศวิทยาไนโตรเจนบึงประดิษฐ์เบียร์ปรสิตในปลาประสิทธิภาพโปรตีนเพชรบุรีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนพืชฟอสฟอรัสแม่น้ำท่าจีนระบบขนส่งมวลชนโรงฆ่าสัตว์วิกฤตน้ำท่วมปี 2554วิทยาศาสตร์สารกลุ่ม BTEXสารดูดซับหอยแมลงภู่แหลมผักเบี้ยออกซิเจนออกไซด์ของโลหะอ่าวบางตะบูนอินฟราเรด

  Interest

  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, นิเวศวิทยาทางน้ำ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Response to mass selection for disease resistance in walking catfish, clarias macrocephalusNa-Nakorn U., Chantsawang S., Tarnchalanukit W.1995Journal of Applied Aquaculture
  4(4),pp. 65-74
  16
  2Chromosome study of hybrid and gynogenetic offspring of artificial crosses between members of the catfish families Clariidae and PangasiidaeNa-Nakorn U., Sidthikraiwong P., Tarnchalanukit W., Roberts T.R.1993Environmental Biology of Fishes
  37(3),pp. 317-322
  16
  3Experimental hybridization between catfishes of the families Clariidae and Pangasiidae in ThailandTarnchalanukit W.1986Environmental Biology of Fishes
  16(4),pp. 317-320
  12
  4Correlation between nutrients distribution and location of green mussel farm areas at the coast of phetchaburi, phetchaburi province, ThailandRattanavijit U., Tarnchalanukit W., Chunkao K., Chunkao K., Phewnil O., Phewnil O.2019EnvironmentAsia
  12(2),pp. 87-95
  0
  5Use of nutrients and chlorophyll-a for fish catch estimation in srinakarin reservoir, kanchanaburi provinceLerdburoos Y., Tarnchalanukit W., Tabthipwon P., Yoonphand R.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 233-244
  0