Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • D.Agr.(Agricultural Science), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2533

  Expertise Cloud

  "สารสกัดหยาบ?-zearalenolaflatoxin B1aflatoxin B2animal experimentanimal tissueArticlebioavailabilityblood levelBroilerBroiler chickensbroiler feedBroilerscardiac markerCATSCHICKENScholesterol concentrationclinical chemistrycontrolled studycrude extractCYANURIC ACIDdeoxynivalenoldifferencesdispositionsDNA MarkerduckE. coliegg productionelimination half-lifeevaporative cooling houseEXCRETIONexogenous microbial enzymeFatefate residuefeedFeed supplementationfemalefighting cocksfood safetyfumonisinFusarenon-XFusarenon-X Nivalenol Toxicokinetics Tissue residues Food safety Pigletsgastrointestinal absorptionGenetic Clusteringguava leavesimmune responsein vitroin vivoIntestineLactic acid bacterialayersLC-ESI-MS/MSliquid chromatographyliverlysinemeat-type duckMetabolisable: Duck (Cherry Valley)metabolismmetabolismsMicrosatellitesMILKmycotoxin contaminationmycotoxinsNewcastle diseaseNivalenolnonhumanORAL BIOAVAILABILITYPHARMACOKINETICSpriority journalProbioticsResidueresidue broilersresiduessex-basedSPRAGUE-DAWLEY RATSstresstandem mass spectrometryThai Dark Meat Chickentissue distributiontissue levelTOXICITYtoxicokineticToxicokineticstoxokineticstroponin Tzearalenoneกากเม่าการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกไก่กระทงไก่ไข่ไก่ดำภูพานไก่เนื้อไก่เนื้อดำไทยไก่พื้นเมืองไทยความเครียดคอเลสเตอรอลคุณภาพซากคุณลักษณะทางการให้ไข่

  Interest

  การผลิตสัตว์ปีก

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2550 - ก.ค. 2554 รองคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • ก.ย. 2546 - ส.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลด้านบริหาร คณะเกษตร
  • ส.ค. 2545 - ส.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาลด้านบริหาร บางเขน คณะเกษตร
  • มี.ค. 2540 - ธ.ค. 2542 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  • ม.ค. 2536 - ธ.ค. 2539 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 24 เรื่อง (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Toxicokinetics and tissue depletion of Fusarenon-X and its metabolite nivalenol in pigletsSaengtienchai T., Poapolathep S., Isariyodom S., Ikenaka Y., Ishizuka M., Poapolathep A.2014Food and Chemical Toxicology
  66,pp. 307-312
  17
  2Simultaneous detection of multiple mycotoxins in broiler feeds using a liquid chromatography tandem-mass spectrometryKongkapan J., Kongkapan J., Poapolathep S., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A., Poapolathep A., Poapolathep A.2016Journal of Veterinary Medical Science
  78(2),pp. 259-264
  17
  3Toxicokinetics and tissue distribution of nivalenol in broiler chickensKongkapan J., Giorgi M., Poapolathep S., Isariyodom S., Poapolathep A., Poapolathep A.2016Toxicon
  111,pp. 31-36
  16
  4Dispositions and tissue residue of zearalenone and its metabolites α-zearalenol and β-zearalenol in broilersBuranatragool K., Poapolathep S., Isariyodom S., Imsilp K., Klangkaew N., Poapolathep A.2015Toxicology Reports
  2,pp. 351-356
  16
  5The fate and tissue disposition of deoxynivalenol in broiler chickensPralatnet S., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Isariyodom S., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Medical Science
  77(9),pp. 1151-1155
  6
  6Toxicokinetics and absolute oral bioavailability of melamine in broiler chickensPoapolathep S., Klangkaew N., Arreesrisom P., Isariyodom S., Sugita-Konishi Y., Kumagai S., Poapolathep A.2015Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  38(1),pp. 101-104
  5
  7The influence of an exogenous microbial enzyme supplement on feed consumption, body growth and follicular development of pre-lay pullets on maize-soy dietsChauynarong N., Iji P., Isariyodom S., Mikkelsen L.2008International Journal of Poultry Science
  7(3),pp. 257-262
  5
  8Dispositions and tissue depletion of melamine in ducksSuknikom P., Jermnak U., Poapolathep S., Isariyodom S., Giorgi M., Kumagai S., Poapolathep A.2016Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  39(1),pp. 90-94
  1
  9Fate and tissue depletion of nivalenol in ducksPoapolathep A., Poapolathep S., Sinphithakkul P., Imsilp K., Isariyodom S., Jermnak U., Tanhan P., Owen H., Giorgi M.2017Japanese Journal of Veterinary Research
  65(4),pp. 185-192
  0