Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
 • Ph.D.(Plant Breeding and Cytogenetics), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2533

Expertise Cloud

AFLP (Amplified fragment length polymorpamplified fragment length polymorphismarticlebreeding programCalibration modelCurcuma comosaCurcuma latifoliaDNA fingerprintGenetic diversitygenetic variabilityHigh Performance Liquid ChromatographyHigh-Oil cornNear Infrared SpectroscopyNear-infrared spectroscopynirnonhumanOil cornphytoestrogenPhytoestrogen-producing herbPhytroestrogenplai oilplant morphologyPLS-DAPRASAPLAIProtection timeProtostemoninePueraria candolleipueraria mirificaRang Chuet (Thunbergia laurifolia.)Real-time quantitative PCRRepellentrhizomeROXBStemonaceaeStichoneurineTHAI TRADITIONAL MEDICINEthin layer chromatographyThin-layer chromatographyTotal OilTuberostemonineturmericunclassified drugUnweighted major clusters at a cut-off genetic mean (UPGMA)VarietyVolatile oilWaan chak modlookWan Chak Mod Loogwan chak Mod look(Curcurma comosa Roxb.)Wan Chak Motlud(Curcrma comosa Roxb)Z. cassumunarzederoneZingiberZingiber cassumunarZingiber cassumunar RoxbZingiber cassumunar Roxb.กระท่อมกวาวเครือกวาวเครือขาวก่อการกลายพันธุ์การขยายพันธุ์การเขตกรรมขมิ้นชันเขตกรรมฟ้าทะลายโจรไฟโตเอสโตรเจนโมโนโคลนอลแอนติบอดไมทราไจนีนย่านางแดงยีนโพลีคีไทด์ซินเทสระยะปลูกรากสามสิบรางจืดโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาลายพิมพ์ดีเอ็นเอวัสดุคลุมแปลงปลูกวัสดุอ้างอิงว่านชักมดลูกวิทยาการศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติสบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์ ผลผลิตสเปกโตรสโคปีสเปคโตรสโคปีสเปโตรสโคปีสภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสัณฐานวิทยาสายพันธุ์สูตรอาหารองค์ประกอบทางเคมีอะฟลาทอกซินอายุการเก็บเกี่ยวอายุเก็บเกี่ยวอาหารเพาะเลี้ยงอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์เอชพีแอลซีเอ็นเอ็มอาร์เอเอฟแอลดีเอเอฟแอลพี

Interest

การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding and Cytogenetics)


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 19 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Chemical composition and physical properties of oil from plai (Zingiber cassumunar Roxb.) obtained by hydro distillation and hexane extractionSukatta U., Rugthaworn P., Punjee P., Chidchenchey S., Keeratinijakal V.2009Kasetsart Journal - Natural Science
43(5 SUPPL.),pp. 212-217
34
2Structural relationships of stemona alkaloids: Assessment of species-specific accumulation trends for exploiting their biological activitiesKongkiatpaiboon S., Kongkiatpaiboon S., Schinnerl J., Felsinger S., Keeratinijakal V., Vajrodaya S., Gritsanapan W., Brecker L., Greger H.2011Journal of Natural Products
74(9),pp. 1931-1938
34
3Improving the effectiveness of three essential oils against Aedes aegypti (Linn.) and Anopheles dirus (Peyton and Harrison)Auysawasdi N., Chuntranuluck S., Phasomkusolsil S., Keeratinijakal V.2016Parasitology Research
115(1),pp. 99-106
20
4Identification and characterization of Curcuma comosa Roxb., phytoestrogens-producing plant, using AFLP markers and morphological characteristicsKeeratinijakal V., Kladmook M., Laosatit K.2010Journal of Medicinal Plants Research
4(24),pp. 2651-2657
18
5HPLC simultaneous analysis for quality assessment of Stemona curtisii roots and determination of their insecticidal activitiesKongkiatpaiboon S., Mikulicic S., Keeratinijakal V., Greger H., Gritsanapan W.2013Industrial Crops and Products
43(1),pp. 648-653
12
6Near infrared quantitative analysis of total curcuminoids in rhizomes of Curcuma longa by moving window partial least squares regressionKasemsumran S., Keeratinijakal V., Thanapase W., Ozaki Y.2010Journal of Near Infrared Spectroscopy
18(4),pp. 263-269
10
7Assessment of genetic diversity in cassumunar ginger (Zingiber cassumunar Roxb.) in thailand using AFLP markersKladmook M., Chidchenchey S., Keeratinijaka V.2010Breeding Science
60(4),pp. 412-418
9
8Effect of Stemona spp. against Rhipicephalus microplusKongkiatpaiboon S., Pattarajinda V., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2014Experimental and Applied Acarology
62(1),pp. 115-120
8
9Distribution of phytoestrogenic diarylheptanoids and sesquiterpenoids components in Curcuma comosa rhizomes and its related speciesKeeratinijakal V., Kongkiatpaiboon S.2017Revista Brasileira de Farmacognosia
27(3),pp. 290-296
8
10Rapid classification of turmeric based on DNA fingerprint by near-infrared spectroscopy combined with moving window partial least squares-discrimination analysisKasemsumran S., Suttiwijitpukdee N., Keeratinijakal V.2017Analytical Sciences
33(1),pp. 111-115
7
11Simultaneous quantification of stemocurtisine, stemocurtisinol and stemofoline in stemona curtisii (Stemonaceae) by TLC-densitometric methodKongkiatpaiboon S., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2013Journal of Chromatographic Science
51(5),pp. 430-435
6
12TLC-image analysis of non-chromophoric tuberostemonine alkaloid derivatives in stemona speciesKongkiatpaiboon S., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2013Natural Product Communications
8(8),pp. 1065-1068
5
13HPLC analysis of stemokerrine and oxystemokerrine in the thai medicinal plant Stemona kerriiKongkiatpaiboon S., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2012Natural Product Communications
7(10),pp. 1277-1278
5
14Thin-layer chromatography-densitometry analysis of dimethoxyphenylbutadiene content in zingiber cassumunar rhizomesTangyuenyongwatana P., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2012Journal of AOAC International
95(6),pp. 1614-1617
4
15Microscopic characterization as a tool for separation of Stemona groupsKongkiatpaiboon S., Keeratinijakal V., Gritsanapan W.2010Pharmacognosy Journal
2(17),pp. 1-4
4
16Analysis of genetic diversity evaluation of Lysiphyllum strychnifolium (Craib) A. Schmitz in Thailand using amplified fragment length polymorphism markersTangnak N., Hongtrakul V., Keeratinijakal V.2018Agriculture and Natural Resources
52(4),pp. 341-346
3
17Effects of curcuma comosa roxb. Extract on the expression of cyp450s in immortalized hepatocyte-like cells (imhc)Petchuay P., Kitiyanant Y., Tuchinda P., Hongeng S., Hongeng S., Sa-Ngiamsuntorn K., Keeratinijakal V., Borwornpinyo S., Morales N.P.2021Walailak Journal of Science and Technology
18(2),pp. 1-14
0