Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  ahid, alarm pheromone, virus resistance,Alternaria brassicicolaAptamer SecA ProteinBacillus subtilisBacteriaBacterial Citrus Cankerbacterial diseaseBacterial systembacteriumBanana bunchy top virusBiocontrolBrassica oleracea var. alboglabraCadidatus Liberibacter asiaticus Candidatus Liberibacter asiaticusCandidatus Liberobacter asiaticusChemicals ControllingCitruscitrus greeningcomparative studycultureCymbidium mosaic virus (CymMV)CymMVDendrobiumDendrobium orchidsdetectiondetection methodDetection Methodsdisease controlDot Blot HybridizationEconomic Crops ProductionEfficacy TestEfficiency and EffectivenessELISAevergreen treeGAP standardGemninivirusgene expressiongenetic diversityGood Agricultural practiceGreeninghousekeeping geneHuanglongbingHuanglongbing (HLB)identification methodindirect ELISAinformation TechnologyisolationKnowledge Managementpolymerase chain reactionprotoplastsRecombinant ProteinRT-PCRSafe vegetablesesquiterpene synthase, beta-farnesene,SugarcaneTristezaTrunk Injectiontspa11weeds, beta DNA satellite, investigationWhite leaf diseaseXanthomonasการควบคุมโรคการจัดการองค์ความรู้การตรวจวินิฉัยโรคการตรวจสอบเชื้อการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง ต้นแก้ว เทคนิคพีซีอาร์ การถ่ายยีนการถ่ายยีน ยีนที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนไซโตไคนิน ปาล์มน้ำมัน เชื้อพาหะการทาบกิ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจการรโคลนยีน ยีนเซสควิเทอร์พีน ซินเทส (TSPA11) สะระแหน่ เพลี้ยอ่อน การรักษาโรคการรับรองมาตรฐานการสร้างความต้านทานการสร้างความต้านทานต่อโรคไวรัส โรคไวรัสใบจุดด่างวงแหวนของมะละกอ การทาบกิ่ง เกษตรดีที่เหมาะสมเชื้อพาหะเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอเชื้อไวรัสสายพันธุ์อ่อนกำลังเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง ต้นแก้ว เทคนิคพีซีอาร์เทคนิค PCRเทคโนโลยีสารสนเทศแบคทีเรียปฏิปักษ์ การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Alternaria solani Sorauer สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันฝรั่ง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลปาล์มน้ำมันผักปลอดภัยมะละกอยีนเซสควิเทอร์พีน ซินเทส (TSPA11) สะระแหน่ ฟีโรโมนเตือนภัยใน เพลี้ยอ่อนยีนที่ควบคุมการสร้างฮอร์โมนไซโตไคนินโรคกรีนนิ่งโรคกรีนนิ่งส้มโรคของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับโรคของพืชตระกูลส้มและการจัดการโรคแคงเกอร์ ส้มโอ การห่อผลโรคใบด่างจุดวงแหวนโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ เชื้อไวรัสสายพันธุ์อ่อนกำลัง การควบคุมโรค การสร้างเชื้อไวรัสโรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมาโรคฮวงลองบิงส้มส้มเขียวหวาน

  Interest

  โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา, โรคของพืชตระกูลส้มและการจัดการ, โรคของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Incidence of Cymbidium mosaic virus and Odontoglossum ringspot virus in Dendrobium spp. in ThailandKhentry Y., Paradornuwat A., Tantiwiwat S., Phansiri S., Thaveechai N.2006Crop Protection
  25(9),pp. 926-932
  24
  2Comparison between single and duplex conventional PCR for detection of Candidatus Liberibacter asiaticus, the causal agent of citrus Huanglongbing disease in ThailandDonnua S., Paradornuwat A., Chowpongpang S., Thaveechai N.2012Crop Protection
  41,pp. 128-133
  4
  3Development of ready-to-use products derived from Bacillus subtilis strain CMs026 for plant disease controlWeerapol Y., Weerapol Y., Nimraksa H., Paradornuwat A., Sriamornsak P., Sriamornsak P.2019BioControl
  64(2),pp. 173-183
  4
  4Novel PCR primers for specific detection of Xanthomonas citri subsp. citri the causal agent of bacterial citrus cankerLertsuchatavanich U., Paradornuwat A., Chunwongse J., Schaad N., Thaveechai N.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 262-273
  3
  5Incidence of Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum Ringspot Virus on in Vitro Thai native orchid seedlings and cultivated orchid mericlonesKhentry Y., Paradornuwat A., Tantiwiwat S., Phansiri S., Thaveechai N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 49-57
  3
  6Detection of Cymbidium mosaic virus in protocorm-like bodies in Dendrobium Sonia using one-step RT-PCRKhentry Y., Chowpongpang S., Paradornuwat A., Tantiwiwat S., Thaveechai N.2007Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology
  16(2),pp. 123-125
  1
  7Expression of recombinant coat protein (CP) of Citrus tristeza virus for polyclonal antibodies productionShibru S., Paradornuwat A., Chowpongpang S., Chowpongpang S.2014Asian Journal of Agricultural Research
  8(2),pp. 114-121
  1
  8Genetic diversity of candidatus liberibacter asiaticus, the causal agent of citrus huanglongbing disease in Thailand using markers of dnaA, lpxD and zmpA genesDonnua S., Paradornuwat A., Chowpongpang S., Thaveechai N.2012Thai Journal of Agricultural Science
  45(3),pp. 171-180
  1