Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2519
  • Ph.D.(Entomology), University of the Philippines at LosBanos, ฟิลิปปินส์, 2526

  Expertise Cloud

  AgarwoodAgarwood Leafeating CaterpillaanimalsantsApistomyiaAquatic insectsArticerodesB. thuringiensis Thai strainB. thuringiensis สายพันธุ์ไทยBacillus thuringiensisBacillus thuringiensis JC590Bacillus thuringiensis Thai isolatesBactrocera dorsalisberlese funnelbeta-exotoxinBiodiversityBiodiversity of insectsbiopesticideblack fliesBlephariceraBlephariceridaeblow fliesBT Pilot PlantBT Product DevelopmentBT ProductionCalliphoridaeColeopteraColeopteran and Dipteran Insect Pestscry genecry genesdiamondback mothdiversity patternEastern forest of ThailandEconomic ImpactFarming CommunityFinancial feasibilityFlowable Concentrate ProductFormulated BT ProductFruit flyGomphostilbiaHabitat monitoringHeortia vitessoidesHoraiellaIndicator speciesInsect diversityInsect pathologyInsect Pest Controlinsecticidal crystal genelepidopteranslitterLitter-dwelling beetleMicrobial control of insectsmosquitoesMoth fliesnet-winged midgesnew speciesnew species.Plutella xylostellaPolymerase chain reactiontoxicityurban ecologyUV toleranceVegetable Insect Pestsการใช้ประโยชน์ที่ดิน (land useการพัฒนาผลิตภัณฑ์บีทีการวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนความเป็นไปได้ทางธุรกิจความหลากหลายความหลากหลาย (biodiversity)ความหลากหลายของแมลงคุณภาพน้ำ (water quality)ชีวภัณฑ์ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชด้วงก้นกระดกบีทีบีทีเกษตรบีที-เกษตรบีทีสายพันธุ์ไทยแบคทีเรียบีทีประเทศไทย (Thailand)ประสิทธิภาพผงแห้งผลกระทบทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์น้ำเข้มข้นผลิตภัณฑ์บีทีสำเร็จรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์บีทีมวนน้ำแมลงน้ำ (aquatic insects)แมลงวันผลไม้แมลงศัตรูผักไม้กฤษณายีน cryโรควิทยาของแมลง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยจุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงสวนสาธารณะสูตรผงหนอนกระทู้ผักหนอนกินใบกฤษณาหนอนใยผักอนุกรมวิธานอนุรักษ์ (conservation)

  Interest

  โรควิทยาของแมลง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยจุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง, Insect pathology, Microbial control of insects, Biodiversity of insects, Aquatic insects

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Chromosomal and morphological taxonomy of larvae of Simulium (Gomphostilbia) (Diptera: Simuliidae) in ThailandPhasuk J., Chanpaisaeng J., Adler P.H., Courtney G.W.2005Zootaxa
  (1052),pp. 49-60
  13
  2Diversity of pselaphine beetles (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) in eastern ThailandSakchoowong W., Sakchoowong W., Nomura S., Ogata K., Chanpaisaeng J.2008Entomological Science
  11(3),pp. 301-313
  12
  3Isolation, toxicity and detection of cry gene in Bacillus thuringiensis isolates in Krabi province, ThailandThaphan P., Keawsompong S., Chanpaisaeng J.2008Songklanakarin Journal of Science and Technology
  30(5),pp. 597-601
  11
  4A new species of Horaiella Tonnoir (Diptera: Psychodidae) from ThailandCurler G., Phasuk J., Chanpaisaeng J., Courtney G.2006Proceedings of the Entomological Society of Washington
  108(3),pp. 519-524
  7
  5Observations on the life cycle of Coelomomyces indicus (Blastocladiales: Coelomomycetaceae) in anopheline mosquitoes from the Philippines and ThailandWhisler H., Gabriel B., Gabriel B., Chanpaisaeng J., Chanpaisaeng J., Zebold S., Padua L., Padua L.1999Journal of Medical Entomology
  36(6),pp. 695-701
  5
  6Seasonal abundance of blow flies (Diptera: Calliphoridae) in three urban parks of Bangkok, ThailandPhasuk J., Tharawoot T., Chanpaisaeng J.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(6),pp. 828-834
  4
  7Identification and characterization of cry genes coding for insecticidal crystal protein in Bacillus thuringiensis JC 590Poojitkanont Y., Keawsompong S., Chanpaisaeng J.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 51-60
  2
  8The net-winged midges (Diptera: Blephariceridae) of Khao Yai National Park, Thailand, with description of a new species of Blepharicera MacquartJacobson A., Phasuk J., Chanpaisaeng J., Courtney G.2006Aquatic Insects
  28(1),pp. 67-78
  2
  9Characterization of thai Bacillus thuringiensis JCPT121 as promising biopesticide against diamondback moth (Plutella xylostella L.)Thaphan P., Keawsompong S., Chanpaisaeng J.2011Thai Journal of Agricultural Science
  44(1),pp. 61-70
  1
  10Characterization and toxicity of Bacillus thuringiensis serovar chanpaisis (H46): A serovar from ThailandRajchanuwong P., Chanpaisaeng J., Kaewsompong S.2019Songklanakarin Journal of Science and Technology
  41(4),pp. 804-812
  1
  11Analysis of the insecticidal crystal gene type 1 of Bacillus thuringiensis isolates affecting lepidopteransLertwiriyawong B., Pinthong K., Chanpaisaeng J., Saksoong P., Huehne P.S., Huehne P.S.2010ScienceAsia
  36(4),pp. 271-279
  1