แนวโน้มผลงานของเทพยุดา

Journal

บทความของเทพยุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของเทพยุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของเทพยุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, exSineenat Sripattanakul, exAukkrimapann Sopitthummakhun, exGerd Katzenmeier, ex Chin-Lin Hsieh, exSean P. McDonough, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yung-Fu Chang, "Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins Provide Strong Protective Efficacy as Novel LeptospiralVaccine Candidates", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2021 exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exTimporn Boondamnern , exAunlika Chimprasit, exSineenat Sripattanakul, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exSiriwan Prapong, "New potent epitopes from Leptospira borgpetersenii for the stimulation of humoral and cell-mediated immune responses: Experimental and theoretical studies", Informatics in Medicine Unlocked, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 100649-1-12

Conference

การนำเสนอบทความของเทพยุดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2023 inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, "PERCEPTION IN DISINFECTANT USAGE AND AWARENESS IN AN ENVIRONMENTAL CONTAMINATION OF SLAUGHTER BUSINESS", 38th World Veterinary Associaiton Congress, 26 - 29 เมษายน 2023, ไทเป ไต้หวัน
2023 inนางสาวมณีนุช เขียวอินทร์, อาจารย์, exปัญญ์ ศรีบุณยาภิรัต, inดร.สุขุมาล พฤกษ์อุดม, อาจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, inดร.ณพารี ศรีโสวรรณา, อาจารย์, "The study of Quaternary Ammonium Compounds (QACs) contamination in livestock areas, and the relationships to co-resistance of bacteria as well as the effects on Zebrafish", 38th World Veterinary Association Congress , 26 - 29 เมษายน 2023, Taipei ไต้หวัน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=640116]