แนวโน้มผลงานของพัชริดา

Journal

บทความของพัชริดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exSuteeranun Pipitwanichtham, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exWarangkhana Lankaphin, exPetthisak Sombutputorn, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder Sphincterotomy", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 515-524
2020 inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, exWalaipan Songsuwankit, exAnassaya Jaidee, exNeeranoot Detcharoenyos, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Asian elephant (Elephas maximus) suffering from lightning strike successfully treated by integrative veterinary medicine", Journal of Zoo and Wildlife Medicine, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1067-1071

Conference

การนำเสนอบทความของพัชริดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Conference 1
2018 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Hemolytic Escherichia coli ,Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa infection in Captive Pythons (Python reticulatus); case reports in Thailand", 11th International Conference of Asian Society of Conservation Medicine, 28 - 30 ตุลาคม 2018, Denpasar City, Bali
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600145]