แนวโน้มผลงานของภูวนาถ

Journal

บทความของภูวนาถ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Journal 1
2019 exกรรชัย เที่ยงลิ้ม, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, "Effect of Tab Cooling on Large-Format Lithium-Ion Pouch Cells", SAE Technical Papers, ปีที่ -, ฉบับที่ December, ธันวาคม 2019

Conference

การนำเสนอบทความของภูวนาถ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Conference 3
2020 exภัคพล ทรงโยธิน, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, "Reduced-Order Thermal Model for Large-Format Li-Ion Pouch Cells Based on Pad? Approximation Method", 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE), 4 มีนาคม 2020, โตเกียว ญี่ปุ่น
2019 exกรรชัย เที่ยงลิ้ม, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, "Effect of Tab Cooling on Large Format Lithium-Ion Pouch Cells", 2019 JSAE/SAE International Powertrains, Fuels and Lubricants Meeting (PFL2019), 26 - 29 สิงหาคม 2019, Kyoto ญี่ปุ่น
2012 inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, อาจารย์, exBo Chen, "Minimizing HEV fuel consumption using model predictive control", 2012 IEEE/ASME International Conference on Mechatronics and Embedded Systems and Applications (MESA), 8 - 10 กรกฎาคม 2012, Suzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600074]