แนวโน้มผลงานของวรินทร์พร

Conference

การนำเสนอบทความของวรินทร์พร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Cadmium, Lead, Mercury, Nickel and Zinc in Bottom and Suspended Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area", The International Symposium on Urban Water Management in Southeast Asia Institute of Technology of Cambodia (23 Feb 2018), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2017 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Mercury in Water, Suspended Solid and Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area", The 4th EnvironmentAsia International Conference, 21 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600061]