แนวโน้มผลงานของออ

Journal

บทความของออ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Journal 8
2021 exMichael Jenke, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRonny Peters, exUta Berger, "Silvicultural Options for the Transformation of Even-aged Rhizophora apiculata Stands to Irregular and Diverse Mangroves – A Simulation Experiment", Estuarine, Coastal and Shelf Science, ปีที่ 248, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 106886-1-106886-10
2021 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exJuliane Vogt, exUta Berger, "Salt marsh vegetation and secured woody debris facilitate the recolonization of Avicennia germinans", Journal of Vegetation Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1-11
2021 exUwe Grueters, exMohd Rodila Ibrahim, exHartmut Schmidt, exKatharina Tiebel, exHendrik Horn, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlejandra G. Vovides, exJuliane Vogt, exViviana Otero, exBehara Satyanarayana, exFarid Dahdouh-Guebas, "Stable Coexistence in a Field-Calibrated Individual-Based Model of Mangrove Forest Dynamics Caused by Inter-Specific Crown Plasticity", Forests, ปีที่ 12, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-37
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Well-intentioned, but poorly implemented: debris from coastal bamboo fences triggered mangrove decline in Thailand", Marine Pollution Bulletin, ปีที่ 146, ฉบับที่ C, กรกฎาคม 2019, หน้า 900-907
2018 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, exLin Yue, exUlf Mehlig, exMoirah Machado de Menezes, exSven Wagner, exUta Berger, "Density-dependent shift from facilitation to competition in a dwarf Avicennia germinans forest", Wetlands Ecology and Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 139-150
2017 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Regeneration and self-thinning processes in a restored Rhizophora apiculata plantation in southern Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2017, หน้า 390-394
2014 exJuliane Vogt, exYue Lin, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Frohberg, exUlf Mehlig, exUta Berger, "The importance of conspecific facilitation during recruitment and regeneration: A case study in degraded mangroves", Basic and Applied Ecology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2014, หน้า 651-660
2014 exU. Grueters, exT. Seltmann, exH. Schmidt, exH. Horn, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.G. Vovides, exR. Peters, exJ. Vogt, exF. Dahdouh-Guebas, exU. Berger, "The mangrove forest dynamics model mesoFON", Ecological Modelling, ปีที่ 291, ฉบับที่ "-", พฤศจิกายน 2014, หน้า 28-41

Conference

การนำเสนอบทความของออ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวนวัฒนวิทยา

Publish Year International Conference 7
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Silvicultural Transformation of Even-aged Rhizophora Plantations in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exUta Berger, "Neglect of Coastal Bamboo Fences Triggered Mangrove Decline in Thailand", 5th Mangrove, Macrobenthos and Management, 1 - 5 กรกฎาคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2019 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Restoration of mangrove forests", International Conference on Biodiversity 20119, 22 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exAdewole Olagoke, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exUta Berger, "Biotic interactions and development of Avicennia germinans during autogenic regeneration: a case for facilitation in mangrove restoration", Annual Mangrove Symposium of the IUCN-SCC Mangrove Specialist Group, 12 - 17 กันยายน 2017, Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2017 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Jenke, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, exUta Berger, "Using spatial modeling to understand the role of facilitation in forest regeneration: a case study of degraded mangroves", IUFRO 125th Anniversary Congress, 18 - 22 กันยายน 2017, Freiburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2016 exUta Berger, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exUwe Grueters, "Facilitation and Mangrove Restoration: Concept, Evidence and Practices", 4th Mangrove & Macrobenthos Meeting, 18 - 22 กรกฎาคม 2016, St. Agustine ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2013 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuliane Vogt, exYue Lin, exUta Berger, "Spatial patterns of Avicennia germinans mangrove trees during natural restoration: Inferences on the importance of intraspecific facilitation", New Frontiers in Tropical Biology: The Next 50 Years (A Joint Meeting of ATBC and OTS), 25 มิถุนายน 2013 - 4 กันยายน 2015, สาธารณรัฐคอสตาริกา
Publish Year National Conference 2
2020 exวิสุทธิ หมั่นทำการ, inดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดการสวนป่าไม้สัก", การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14, 15 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาวี วันเพ็ญ, inดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการเติบโตของต้นไม้และสมบัติดินของป่าชายเลนปลูกฟื้นฟูในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี", การประชุมการป่าไม้ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=580135]