แนวโน้มผลงานของประวิทย์

Journal

บทความของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ Quartile ของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

บทความแต่ละ TCI Group ของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 14
2024 exSandip Thite, exKailas Patil, exRohini Jadhav, exYogesh Suryawanshi, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Empowering agricultural research: A comprehensive custard apple (Annona squamosa) disease dataset for precise detection", data in brief, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-10
2023 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Kailas Patil, "Dataset of cannabis seeds for machine learning applications", Data in brief, ปีที่ 47, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-9
2023 ex Shilpa Sonawani, exProf Kailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multi-headed CNN-GRU model for particulate matter (PM2.5) prediction in smart cities", International Journal of Environment and Waste Management, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 1-19
2023 exSonawani, S., exPatil, K., inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multi-headed CNN-GRU model for particulate matter (PM2.5) concentration prediction in smart cities", International Journal of Environment and Waste Management, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, หน้า 257-272
2023 exRohini Jadhav, exYogesh Suryawanshi, exYashashree Bedmutha, exProf Kailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mint leaves: Dried, fresh, and spoiled dataset for condition analysis and machine learning applications", Data in Brief, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exGirish Visvanathan, exProf Kailas Patil, exYogesh Suryawanshi, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sensor based dataset to assess the impact of urban heat island effect mitigation and indoor thermal comfort via terrace gardens", Data in Brief, ปีที่ 49, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2023, หน้า 109431(1-9)
2023 exVidula Meshram, exVishal Meshram, exProf Kailas Patil, exYogesh Suryawanshi, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A comprehensive dataset of damaged banknotes in Indian currency (Rupees) for analysis and classification", Data in Brief, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 109699
2023 exSandip Thite, exYogesh Suryawanshi, exProf. Kailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coconut (Cocos nucifera) tree disease dataset: A dataset for disease detection and classification for machine learning applications", Data in Brief, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023
2023 exYogesh Suryawanshi, exVishal Meshram, exVidula Meshram, exKailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Face mask wearing image dataset: A comprehensive benchmark for image-based face mask detection models", data in brief, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 1-7
2023 exKailas Patil, exYogesh Suryawanshi, exAmit Dhoka, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Plumbago Zeylanica (Chitrak) leaf image dataset: A comprehensive collection for botanical studies, herbal medicine research, and environmental analyses", data in brief, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2023, หน้า 1-8
2022 exVidula Meshram, exProf Kailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dataset of Indian and Thai banknotes with annotations", Data in Brief, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า 108007
2022 exYogesh Suryawanshi, exKailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "VegNet: Dataset of vegetable quality images for machine learning applications", Data in Brief, ปีที่ 2565, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2022
2021 exShilpa Sonawani, exKailas Patil, inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NO2 Pollutant Concentration Forecasting for Air Quality Monitoring by using an Optimized Deep Learning Bidirectional GRU Model", International Journal of Computational Science and Engineering, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 64-73
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanathat Saelim, exThawatchai Mayteevarunyoo, "Design and Performance Evaluation of Novel Location-Based AccessControl Algorithm Using IEEE 802.11r", Journal of Convergence Information Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 33-44

Conference

การนำเสนอบทความของประวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 6
2020 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Leak Detection in Water Pipelines Using Discrete Wavelet Decomposition and Artificial Neural Network", The Sixth International Symposium on Signal Processing and Intelligent Recognition Systems (SIRS'20), 14 - 17 ตุลาคม 2020, สาธารณรัฐอินเดีย
2019 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Tethered Acoustic Framework for Leak Detection in Water Pipelines", ACEAI Asia Conference on Engineering and Information, 18 - 21 มิถุนายน 2019, ิปักกิ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Case Study of Industrial IoT (IIoT) Applications using OPC UA and MQTT", ICEAS:International Conference on Engineering and Applied Science, 17 - 19 กรกฎาคม 2018, สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CoAP Performance under IEEE 802.11 Power Save Mode Using NS-3 Extension", ACENS 2017 - Asian Conference on Engineering and Natural Sciences, 19 - 21 มกราคม 2017, Hokaido ญี่ปุ่น
2016 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Saving Mechanism for Supporting Broadcast/Multicast Services in IEEE 802.11: Performance Analysis and Improvement", The 6th International Conference on Engineering and Applied Sciences (ICEAS 2016) , 8 - 10 มิถุนายน 2016, hongkong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Extension to IEEE 802.11 Power Save Mode forNS-3", The Seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks, 7 - 11 กรกฎาคม 2015, supporo ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570142]