แนวโน้มผลงานของวศินี

Journal

บทความของวศินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

บทความแต่ละ Quartile ของวศินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

บทความแต่ละ TCI Group ของวศินี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

Publish Year International Journal 1
2022 exTucker, R.T., exHyland, E.G., exGates, T.A., exKing, M.R., exRoberts, E.M., exFoley, E.K., exBerndt, D., exHanta, R., exKhansubha, S.-O., inดร.วศินี อัศวเสรีเลิศ, อาจารย์, exZanno, L.E., "Age, depositional history, and paleoclimatic setting of Early Cretaceous dinosaur assemblages from the Sao Khua Formation (Khorat Group), Thailand", Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, ปีที่ 601, ฉบับที่ -, กันยายน 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=570123]