แนวโน้มผลงานของวีรพัฒน์

Journal

บทความของวีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Journal 19
2020 exRittidach, T., exTithito, T., exSuntornsaratoon, P., exCharoenphandhu, N., exThongbunchoo, J., exKrishnamra, N., exTang, I.M., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of zirconia-mullite incorporated biphasic calcium phosphate/biopolymer composite scaffolds for bone tissue engineering", Biomedical Physics and Engineering Express, ปีที่ 6, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 05500
2020 exSarun Arunragsa, exYotsarayuth Seekaew, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Hydroxyl edge-functionalized graphene quantum dots for gas-sensing applications", Diamond and Related Materials, ปีที่ 105, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 107790-1-7
2019 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTithito, T., exManeeprakorn, W., exPhenrat, T., exTang, I.-M., "Investigation of magnetic silica with thermoresponsive chitosan coating for drug controlled release and magnetic hyperthermia application", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 23-30
2019 exTithito, T, exSuntornsaratoon, P, exCharoenphandhu, N, exThongbunchoo, J, exKrishnamra, N, exTang, IM, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of biocomposite scaffolds made with modified hydroxyapatite inclusion of chitosan-grafted-poly(methyl methacrylate) for bone tissue engineering", BIOMEDICAL MATERIALS, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019
2019 exYotsarayuth Seekaew, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Ultrahigh Selective Room-Temperature Ammonia Gas Sensor Based on Tin?Titanium Dioxide/reduced Graphene/Carbon Nanotube Nanocomposites by the Solvothermal Method", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 16, ตุลาคม 2019, หน้า 16916-16924
2018 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuntornsaratoon, P, exCharoenphandhu, N, exThongbunchoo, J, exKrishnamra, N, exTang, IM, "Synthesis and investigations of mineral ions-loaded apatite from fish scale and PLA/chitosan composite for bone scaffolds", MATERIALS LETTERS, ปีที่ 221, มิถุนายน 2018, หน้า 143-146
2017 exKhamsone Keothongkham, exCharoenphandhu, N., exThongbunchoo, J., exPanan Suntornsaratoon, exKrishnamra, N., exI-Ming Tang, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of bioactive glass incorporated poly(caprolactone)-poly(vinylalcohol) matrix and the effect of BMP-2 modification", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 74, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 47-54
2017 exMooyen, S, exCharoenphandhu, N, exTeerapornpuntakit, J, exThongbunchoo, J, exSuntornsaratoon, P, exKrishnamra, N, exTang, IM, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physico-chemical and in vitro cellular properties of different calcium phosphate-bioactive glass composite chitosan-collagen (CaP@ChiCol) for bone scaffolds", JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS, ปีที่ 105, ฉบับที่ 7, ตุลาคม 2017, หน้า 1758-1766
2017 exBuatong, N., exTang, I.-M., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of solar cells made with CuInTe2โˆ’xSex quantum dots sensitized hierarchical TiO2 sphere having a CuS counter electrode: Dependence on the Te/Se ratio", Materials Letters, ปีที่ 199, มกราคม 2017, หน้า 41-45
2016 exMontha, W., exManeeprakorn, W., exBuatong, N., exTang, I.-M., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of doxorubicin-PLGA loaded chitosan stabilized (Mn, Zn)Fe2O4 nanoparticles: Biological activity and pH-responsive drug release", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 235-240
2016 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuntornsaratoon, Panan, exCharoenphandhu, Narattaphol, exThongbunchoo, Jirawan, exKrishnamra, Nateetip, exTang, I. Ming, "Hydroxyapatite from fish scale for potential use as bone scaffold or regenerative material", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 62, พฤษภาคม 2016, หน้า 183-189
2015 exBuatong, N., exTang, I.-M., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantum dot-sensitized solar cells having 3D-TiO2 flower-like structures on the surface of titania nanorods with CuS counter electrode", Nanoscale Research Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015
2014 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoenphandhu, N., exTeerapornpuntakit, J., exThongbunchoo, J., exKrishnamra, N., exTang, I.-M., "Mechanical properties, biological activity and protein controlled release by poly(vinyl alcohol)-bioglass/chitosan-collagen composite scaffolds: A bone tissue engineering applications", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2014, หน้า 63-72
2013 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoenphandhu, N., exTang, I.-M., exTeerapornpuntakit, J., exThongbunchoo, J., exKrishnamra, N., "Biocomposite of hydroxyapatite-titania rods (HApTiR): Physical properties and in vitro study", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 251-258
2013 exSodtipinta, J., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVeerasai, W., exSmith, S.M., exPakawatpanurut, P., "Chelating agent- and surfactant-assisted synthesis of manganese oxide/carbon nanotube composite for electrochemical capacitors", Materials Research Bulletin, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 1204-1212
2013 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoenphandhu, N., exTeerapornpuntakit, J., exThongbunchoo, J., exKrishnamra, N., exTang, I.-M., "In vitro study of vancomycin release and osteoblast-like cell growth on structured calcium phosphate-collagen", Materials Science and Engineering C, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, เมษายน 2013, หน้า 1423-1431
2013 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoenphandhu, N., exTeerapornpuntakit, J., exThongbunchoo, J., exKrishnamra, N., exTang, I.-M., "Physicochemical and biochemical properties of iron-loaded silicon substituted hydroxyapatite (FeSiHAp)", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 141, ฉบับที่ 2-3, กันยายน 2013, หน้า 850-860
2011 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMeejoo, S., exMehtar, A., exTang, I.-M., "Influence of manganese substitution into the A-site of perovskite type Ca1-xMnxTiO3 ceramic", Ceramics International, ปีที่ 37, ฉบับที่ 7, กันยายน 2011, หน้า 2075-2079
2011 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCharoenphandhu, N, exTang, IM, exJongwattanapisan, P, exKrishnamra, N, exHoonsawat, R, "Encapsulation of magnetic CoFe(2)O(4) in SiO(2) nanocomposites using hydroxyapatite as templates: A drug delivery system", Materials Chemistry and Physics , ปีที่ 131, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2011, หน้า 485-494

Conference

การนำเสนอบทความของวีรพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Conference 2
2020 exSarawut Kondee, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "A FLEXIBLE HUMIDITY SENSOR BASED ON CARBON QUANTUM DOTS", The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SmartMat@2020), 1 - 4 ธันวาคม 2020, Nongnooch Garden, Pattaya, Thailand ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exGun Chaloeipote, exPranlekha Traiwatcharanon, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Simple synthesis of graphene quantum dots from graphene oxide by chemical cutting method", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, The Empress Convention Center, Chiang Mai เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 exอารักษ์ ประพรม, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบูรณาการการประเมินระหว่างเรียนเข้ากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 15 มีนาคม 2019, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540086]