แนวโน้มผลงานของสุพรรณิกา

Journal

บทความของสุพรรณิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNagai, S., exNasahara, K.N., exMuraoka, H., exSuzuki, R., "Two separate periods of the LAI-VIs relationships using in situ measurements in a deciduous broadleaf forest", Agricultural and Forest Meteorology, ปีที่ 169, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 148-155
2011 inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.Yoshifumi Yasuoka, "Application of the 3-PG Model for Gross Primary Productivity Estimation in Deciduous Broadleaf Forests: A Study Area in Japan", Forests, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 590-609

Conference

การนำเสนอบทความของสุพรรณิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาภูมิศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์, inดร.สุพรรณิกา โกยสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วาสินี วรรณศิริ, "GREEN HOUSE GAS INVENTORIES IN THAILAND", The 34th ACRS Bridging Sustainable Asaia, 22 ตุลาคม 2013, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540080]