แนวโน้มผลงานของครศร

Journal

บทความของครศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 90
2022 exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exNararat Laopichienpong, exDung Ho My Nguyen, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNattakan Ariyaraphong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Implications of genome-wide single nucleotide polymorphisms in jade perch (Scortum barcoo) reveals the putative XX/XY sex-determination system, facilitating a new chapter of sex control in aquaculture", Aquaculture, ปีที่ 548, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 73758
2022 exWatcharaporn Thapana, exNattakan Ariyaraphong, exParinya Wongtienchai, exNararat Laopichienpong, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Concerted and Independent Evolution of Control Regions 1 and 2 of Water Monitor Lizards (Varanus salvator macromaculatus) and Different Phylogenetic Informative Markers", Animals, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022, หน้า 14
2018 exPrakhongcheep, O., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of mouthbrooding fighting fish (Betta pi) compared with bubble nesting fighting fish (B. splendens)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 6-8
2018 exBoonkaew, T, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVongvanrungruang, A, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S, "Characterization of GA20ox genes in tall and dwarf types coconut (Cocos nucifera L.)", GENES & GENOMICS, ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 735-745
2021 exDung Ho My Nguyen, exThitipong Panthum, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 562856, มกราคม 2021
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Repetitive DNA Elements on Snake Genome Biology and Evolution", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exฐิติพงศ์ พันทุม, "Why Do Some Vertebrates Have Microchromosomes?", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 218
2021 exShayer Mahmood Ibney Alam, exTulyawat Prasongmaneerut, exDianne Gleeson, exArthur Georges, exStephen D. Sarre, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, "Sex-Determination Mechanisms among Populations within Cryptic Species Complex of Calotes (Squamata: Agamidae: Draconinae)", DNA, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 49-67
2021 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, exMaryam Jehangir, exNavapong Subpayakom, exAorarat Suntronpong, exKornsuang Jangtarwan, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJitlada Camcuan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Overview of the betta fish genome regarding species radiation, parental care, behavioral aggression, and pigmentation modelrelevant to humans", Genes & Genomics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 91-104
2021 exIkuo Miura, exFoyez Shams, exSi-Min Lin, exMarcelo de Bello Cioffi, exThomas Liehr, exAhmed Al-Rikabi, exChiao Kuwana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYuya Higaki, exTariq Ezaz, "Evolution of a Multiple Sex-Chromosome System by Three-Sequential Translocations among Potential Sex-Chromosomes in the Taiwanese Frog Odorrana swinhoana", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021
2021 exPrapatsorn Areesirisuk, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPreyaporn Onsod, exJuthamas Jaroensuk, exBudsaba Rerkamnuaychoke, "Haplogroup Distribution of 309 Thais from Admixed Populations across the Country by HVI and HVII Sanger-Type Sequencing", Diversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 49
2020 exZuzana Majt?nov? , exPeter J. Unmack, exTulyawat Prasongmaneerut, exFoyez Shams, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPetr R?b , exTariq Ezaz, "Evidence of Interspecific Chromosomal Diversification in Rainbowfishes (Melanotaeniidae, Teleostei)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 818-818
2021 exParinya Wongtienchai, exSorravis Lapbenjakul, exKornsuang Jangtarwan, exPrapatsorn Areesirisuk, exRujira Mahaprom, exNavapong Subpayakom, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRuthairat Songchan, exSudarath Baicharoen, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic management of a water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus) population at Bang Kachao Peninsula as a consequence of urbanization with Varanus Farm Kamphaeng Saen as the first captive research establishment", Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 484-497
2021 exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis of Siamese cobra (Naja kaouthia) reveals the molecular basis of transitions between Z and W sex chromosomes and supports the presence of an ancestral super-sex chromosome in amniotes", Genomics, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1P2, มกราคม 2021, หน้า 624-636
2020 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exMaryam Jehangir, exThitipong Panthum, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Consequence of Paradigm Shift with Repeat Landscapes in Reptiles: Powerful Facilitators of Chromosomal Rearrangements for Diversity and Evolution (Running Title: Genomic Impact of Repeats on Chromosomal Dynamics in Reptiles)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 827-827
2020 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exMaryam Jehangir, exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exSuchinda Malaivijitnond, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Dark Matter of Primate Genomes: Satellite DNA Repeats and Their Evolutionary Dynamics", Cells, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020
2021 exNattakan Ariyaraphong, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High-Level Gene Flow Restricts Genetic Differentiation in Dairy Cattle Populations in Thailand: Insights from Large-Scale Mt D-Loop Sequencing", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1680-1-16
2021 exDung Ho My Nguyen, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, exEkaphan Kraichak, exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, G?nther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 737005-1-11
2019 exAyudhaya, PTN, exAreesirisuk, P, exSingchat, W, exSillapaprayoon, S, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of 10 anemonefishes belonging to Amphiprion and Premnas", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 222-224
2019 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exBhumika Azad, exWorapong Singchat, exTariq Ezaz, "Distribution and amplification of interstitial telomeric sequences (ITSs) in Australian dragon lizards support frequent chromosome fusions in Iguania", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2019
2021 exNattakan Ariyaraphong, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exAorarat Suntronpong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMONGKOL SAFOOWONG, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Introduction of wild Chinese gorals into a captive population requires careful genetic breeding plan monitoring for successful long-term conservation", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 28, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า e0167
2021 exจิตต์มาศ ถินทิพย์, exDr.Syed Farhan Ahmad, exดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exดร.นรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์, exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, exฐิติพงศ์ พันทุม, exDung Ho My Nguyen, exณัฐกาญจน์ อริยราพงษ์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Mitochondrial genome of bronze-winged jacana (Metopidius indicus, Latham 1790)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 2251-2253
2019 exKazumi Matsubara, exDenis O’Meally, exStephen D. Sarre, exArthur Georges, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, "ZW Sex Chromosomes in Australian Dragon Lizards (Agamidae) Originated from a Combination of Duplication and Translocation in the Nucleolar Organising Region", Genes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2019, หน้า 1(861)-11
2021 exNguyen, D.H.M., exPonjarat, J., exLaopichienpong, N., inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanthum, T., exSingchat, W., exAhmad, S.F., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S., exEzaz, T., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-wide SNP analysis suggests male heterogamety in bighead catfish (Clarias macrocephalus, Gรผnther, 1864)", Aquaculture, ปีที่ 543, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 73700
2021 exJitmat Thintip, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNattakan Ariyaraphong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWiyada Chamchumroon, exKlinsak Pitiwong, inนายวรงค์ สุขเสวต, อาจารย์, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Reduced genetic variability in a captive-bred population of the endangered Hume’s pheasant (Syrmaticus humiae, Hume 1881) revealed by microsatellite genotyping and D-loop sequencing", PLOS ONE, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า e025657
2015 exArjaree Supikamolseni, exNapat Ngaoburanawit, exMontri SUMONTHA, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular barcoding of venomous snakes and species-specific multiplex PCR assay to identify snake groups for which antivenom is available in Thailand", Genetics and Molecular Research , ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 13981-13997
2013 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Molecular Cloning and Characterization of CHS Gene Family in Turmeric (Curcuma longa Linn.)", Journal of plant biochemistry and biotechnology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2013, หน้า ---
2021 exThitipong Panthum, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exDung Ho My Nguyen, exNattakan Ariyaraphong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "The Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis) Tends to Exhibit XX/XY Sex Determination", fishes, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021
2021 exThitipong Panthum, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoppadon Kitana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome-Wide SNP Analysis of Male and Female Rice Field Frogs, Hoplobatrachus rugulosus, Supports a Non-Genetic Sex Determination System", Diversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2021, หน้า 50
2021 exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exSudarath Baicharoen, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Remnant of Unrelated Amniote Sex Chromosomal Linkage Sharing on the Same Chromosome in House Gecko Lizards, Providing a Better Understanding of the Ancestral Super-Sex Chromosome", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 296
2020 exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChantra Indananda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?", Chromosome Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 209-228
2020 exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, exWorarat Kruasuwan, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, exChantra Indananda, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of centromeric satellite DNAs (MALREP) in the Asian swamp eel (Monopterus albus) suggests the possible origin of repeats from transposable elements", Genomics, ปีที่ 112, ฉบับที่ 5, กันยายน 2020, หน้า 3097-3107
2020 exKornsuang Jangtarwan, exPeerapong Kamsongkram, exNavapong Subpayakom, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAdisorn Kongphoemph, exApinya Wongsodchuen, exSanya Intapan, exWiyada Chamchumroon, exMONGKOL SAFOOWONG, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Predictive genetic plan for a captive population of the Chinese goral (Naemorhedus griseus) and prescriptive action for ex situ and in situ conservation management in Thailand", PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า e023406
2020 exShayer Mahmood Ibney Alam, exMarie Altmanov?, exTulyawat Prasongmaneerut, exArthur Georges, exStephen D. Sarre, exStuart V. Nielsen, exTony Gamble, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMichail Rovatsos, exLuk?? Kratochv?l, exTariq Ezaz, "Cross-Species BAC Mapping Highlights Conservation of Chromosome Synteny across Dragon Lizards (Squamata: Agamidae)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 698-1-12
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 3077-3079
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in Amniotes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 948-948
2020 exTassika Koomgun, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiwapech Sillapaprayoon, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex Chromosomes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 556267-556267
2020 exWeerada Puinongpo, exWorapong Singchat, exSupaporn Petpradub, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMitsuo Nunome, exNararat Laopichienpong, exRatchaphol Thongchum, exThanphong Intarasorn, exSiwapech Sillapaprayoon, exChantra Indananda, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Existence of Bov-B LINE Retrotransposons in Snake Lineages Reveals Recent Multiple Horizontal Gene Transfers with Copy Number Variation", Genes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2020, หน้า 1241-1-1241-22
2020 exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 3856-3858
2019 exSingchat, W., exAreesirisuk, P., exSillapaprayoon, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBaicharoen, S., exSuntrarachun, S., exChanhome, L., exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Siamese cobra (Naja kaouthia) determined using next-generation sequencing", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 577-578
2019 exJatupong Ponjarat, exPrapatsorn Areesirisuk, exOrnjira Prakhongcheep, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of two mouthbrooding fighting fishes, Betta apollon and B-simplex (Teleostei: Osphronemidae)", MITOCHONDRIAL DNA PART B-RESOURCES, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 672-674
2019 exPonjarat, J., exSingchat, W., exMonkheang, P., exSuntronpong, A., exTawichasri, P., exSillapaprayoon, S., exOgawa, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBaicharoen, S., exPeyachoknagul, S., exParhar, I., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evidence of dramatic sterility in F 1 male hybrid catfish [male Clarias gariepinus (Burchell, 1822)โ€ฏร—โ€ฏfemale C. macrocephalus (Gรผnther, 1864)] resulting from the failure of homologous chromosome pairing in meiosis I", Aquaculture, ปีที่ 505, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 84-91
2019 exWorapong Singchat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanupong Tawichasri, exTanapong Tawan, exAorarat Suntronpong, exSiwapech Sillapaprayoon, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, exVeerasak Punyapornwithaya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of telomere length in captive Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sex", Ecology and Evolution, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2019
2019 exKornsuang Jangtarwan, exTassika Koomgun, exTulyawat Prasongmaneerut, exRatchaphol Thongchum, exWorapong Singchat, exPanupong Tawichasri, exToshiharu Fukayama, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChainarong PUNKONG, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Take one step backward to move forward: Assessment of genetic diversity and population structure of captive Asian woollynecked storks (Ciconia episcopus)", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1-e0223726-17
2019 exRatchaphol Thongchum, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exPanupong Tawichasri, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Diversity of PBI-DdeI satellite DNA in snakes correlates with rapid independent evolution and different functional roles", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 15459, ตุลาคม 2019
2019 exJanine E. Deakin, exSally Potter, exRachel O’Neill, exAurora Ruiz-Herrera, exMarcelo B. Cioffi, exMark D.B. Eldridge, exKichi Fukui, exJennifer A. Marshall Graves, exDarren Griffin, exFrank Grutzner, exLuk?? Kratochv?l, exIkuo Miura, exMichail Rovatsos, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exErik Wapstra, exTariq Ezaz, "Chromosomics: Bridging the Gap between Genomes and Chromosomes", Genes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 1(627)-17
2018 exPrapatsorn Areesirisuk, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirati Kunya, exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, exSorravis Lapbenjakul, exWatcharaporn Thapana, exAttachai Kantachumpoo, exSudarath Baicharoen, exBudsaba Rerkamnuaychoke, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exKyudong Han, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of five complete Cyrtodactylus mitogenome structures reveals low structural diversity and conservation of repeated sequences in the lineage", Peer J, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018
2018 exWorapong Singchat, exRebecca E. O’Connor, exPanupong Tawichasri, exAorarat Suntronpong, exSiwapech Sillapaprayoon, exSunutcha Suntrarachun, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, exDarren Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Chromosome map of the Siamese cobra:did partial synteny of sex chromosomes in the amniote represent “a hypothetical ancestral super-sex chromosome” or random distribution?", BMC Genomics, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018
2018 exArtem Lisachov, exNikolay Poyarkov, exParinya Pawangkhanant, exPavel Borodin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "New karyotype of Lygosoma bowringii suggests cryptic diversity", Herpetology Notes, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 1083-1088
2017 exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exJennifer A. Marshall Graves, "Origin of Amniote Sex Chromosomes: An Ancestral Super-Sex Chromosome, or Common Requirements?", Journal of Heredity, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 94-105
2017 exNararat Laopichienpong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, exPanupon Twilprawat, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary Dynamics of the Gametologous CTNNB1 Gene on the Z and W Chromosomes of Snakes", Journal of Heredity, ปีที่ 108, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2017, หน้า 142-151
2017 exAorarat Suntronpong, exWatcharaporn Thapana, exPanupon Twilprawat, exOrnjira Prakhongcheep, exSuthasinee Somyong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Karyological characterization and identification of four repetitive element groups (the 18S – 28S rRNA gene, telomeric sequences, microsatellite repeat motifs, Rex retroelements) of the Asian swamp eel (Monopterus albus)", Comparative Cytogenetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า 435-462
2017 exNararat Laopichienpong, exPanupong Tawichasri, exLawan Chanhome, exRattanin Phatcharakullawarawat, exWorapong Singchat, exAttachai Kantachumpoo, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "A novel method of caenophidian snake sex identification using molecular markers based on two gametologous genes", Ecology and Evolution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2017, หน้า 4661-4669
2017 exOrnjira Prakhongcheep, exWatcharaporn Thapana, exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Lack of satellite DNA species-specific homogenization and relationship to chromosomal rearrangements in monitor lizards (Varanidae, Squamata)", BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 19
2017 exTwilprawat, P, inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHan, K, "Structural variations generated by simian foamy virus-like (SFV) in Crocodylus siamensis", GENES & GENOMICS, ปีที่ 39, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2017, หน้า 1129-1138
2017 exSorravis Lapbenjakul, exWatcharaporn Thapana, exPanupon Twilprawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High genetic diversity and demographic history of captive Siamese and Saltwater crocodiles suggest the first step toward the establishment of a breeding and reintroduction program in Thailand", PLOS ONE, ปีที่ 12, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2017
2017 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuwadee Banjongsat, exWorapong Singchat, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Unveiling cryptic diversity of the anemonefish genera Amphiprion and Premnas (Perciformes: Pomacentridae) in Thailand with mitochondrial DNA barcodes", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 198-205
2017 exTawichasri, P., exLaopichienpong, N., exChanhome, L., exPhatcharakullawarawat, R., exSingchat, W., exKoomgun, T., exPrasongmaneerut, T., inดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์, exSillapaprayoon, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuntrarachun, S., exBaicharoen, S., exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Using blood and non-invasive shed skin samples to identify sex of caenophidian snakes based on multiplex PCR assay", Zoologischer Anzeiger, ปีที่ 271, มกราคม 2017, หน้า 6-14
2016 exSuntronpong, A, exKugou, K, exMasumoto, H, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exOhshima, K, exHirai, H, exKoga, A, "CENP-B box, a nucleotide motif involved in centromere formation, occurs in a New World monkey", BIOLOGY LETTERS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016
2016 exWorapong Singchat, exEkarat Hitakomate, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exAorarat Suntronpong, exBeiyuan Fu, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exFengtang Yang, exSittichai Koontongkaew, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genomic Alteration in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) Cell Lines Inferred from Karyotyping, Molecular Cytogenetics, and Array Comparative Genomic Hybridization", PLOSONE, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2016
2016 exNararat Laopichienpong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exArrjaree Supikamolseni, exPanupon Twilprawat, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of snake DNA barcodes based onmitochondrial COI and Cytb genes revealed multiple putative cryptic species in Thailand", GENE, ปีที่ 594, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 238-247
2016 exVongvanrungruang, A, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkaew, T, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016
2016 exBaicharoen, S, exHirai, Y, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKongprom, U, exHirai, H, "Hypervariability of Nucleolus Organizer Regions in Bengal Slow Lorises, Nycticebus bengalensis (Primates, Lorisidae)", CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH, ปีที่ 149, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 267-273
2015 exSuchin Trirongjitmoah, exZongporn Juengmunkong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPakpum Somboon, "Classification of garlic cultivars using an electronic nose", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 148-153
2016 exSujiwattanarat, P, exPongsanarakul, P, exTemsiripong, Y, exTemsiripong, T, exThawornkuno, C, exUno, Y, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMatsuda, Y, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular cloning and characterization of Siamese crocodile (Crocodylus siamertsis) Copper, zinc superoxide dismutase (CSI-Cu,Zn-SOD) gene", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY, ปีที่ 191, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 187-195
2015 exPenporn Sujiwattanarat, exWatcharaporn Thapana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYURIKO Hirai, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Higher-order repeat structure in alpha satellite DNA occurs in New World monkeys and is not confined to hominoids", Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 10315-10315
2015 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, Surin, "Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 25-33
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSunisa Sawasdichai, exTanarat K. Jantapanon, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Relationship of Dendrobium Species in Thailand Inferred from Chloroplast matK Gene and Nuclear rDNA ITS Region", The Horticulture Journal, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 243-252
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exHidetoshi Ota, exYoichi Matsuda, "Karyotype Reorganization in the Hokou Gecko (Gekko hokouensis, Gekkonidae): The Process of Microchromosome Disappearance in Gekkota", PLOSONE, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015
2015 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exณัฐิดา พลมณี, exณภัทร สองทวี, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอสมา เกียรติอร่ามกุล, exHidehiro Kondo, exIkuo Hirono, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Molecular characterization of Galectin-8 from Nile tilapia(Oreochromis niloticus Linn.) and its response to bacterial infection", Molecular Immunology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 585-596
2015 exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, exEmily Miller, exMats Olsson, "No Interstitial Telomeres on Autosomes but Remarkable Amplification of Telomeric Repeats on the W Sex Chromosome in the Sand Lizard (Lacerta agilis)", Journal of Heredity, ปีที่ 106, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 753-757
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exWatcharaporn Thapana, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Chromosome Changes in Crocodylus Evolution and Diversity", Genomics & Informatics, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 102-111
2014 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Identification of native Dendrobium species in Thailand by PCR-RFLP of rDNA-ITS and chloroplast DNA", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 113-120
2014 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exชูชัย เนตรธุวกุล, exปราถนา เผือกวิไล, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers of vandaceous orchids for species and variety identification", Genetics and Molecular research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 5441-5445
2014 exวิศรุต, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of novel microsatellite markers from Siamese fighting fish (Betta splendens, Osphronemidae, Anabantoidei) and their transferability to related species, B. smaragdina and B. imbellis", Genetics and Molecular Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 7157-7162
2014 exSudarath Baicharoen, exTakako Miyabe-Nishiwaki, exVisit Arsaithamkul, exYURIKO Hirai, exKwanruen Duangsa-ard, exBoripat Siriaroonrat, exHiroshi Domae, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, exHirohisa Hirai, "Locational Diversity of Alpha Satellite DNA and Intergeneric Hybridization Aspects in the Nomascus and Hylobates Genera of Small Apes", Plos One, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2014
2014 exWatcharaporn Thapana, exPenporn Sujiwattanarat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Reduction in the structural instability of cloned eukaryotic tandem-repeat DNA by low-temperature culturing of host bacteria", Genetics Research, ปีที่ 96, ฉบับที่ 96, ตุลาคม 2014, หน้า e13-e13
2014 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exMats Olsson, exYoichi Matsuda, "Identification of the linkage group of the Z sex chromosomes of the sand lizard (Lacerta agilis, Lacertidae) and elucidation of karyotype evolution in lacertid lizards", Chromosoma, ปีที่ 123, ฉบับที่ 123, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 563-575
2013 exOrnjira Prakhongcheep, exNAMPECH Chaiprasertsri, exSHOKO Terada, exYURIKO Hirai, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Heterochromatin BlocksConstituting the Entire ShortArms of Acrocentric Chromosomes of Azara’s OwlMonkey: Formation Processes Inferred From Chromosomal Locations", DNA Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 461-470
2013 exOrnjira Prakhongcheep, exYURIKO Hirai, exTORU Hara, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Two Types of Alpha Satellite DNA in Distinct Chromosomal Locations in Azara's Owl Monkey", DNA Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 235-240
2013 exNAMPECH Chaiprasertsri, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Highly Species-Specific Centromeric Repetitive DNA Sequences in Lizards: Molecular Cytogenetic Characterization of a Novel Family of Satellite DNA Sequences Isolated from the Water Monitor Lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota)", Journal of Heredity, ปีที่ 104, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 798-806
2013 exFhamida B Islam, exSatoshi Ishishita, exYoshinobu Uno, exMd. Bazlur R. Mollah, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Male Hybrid Sterility in the Mule Duck is Associated with Meiotic Arrest in Primary Spermatocytes", Journal of Poultry Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2013, หน้า 311-320
2013 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exUno, Y., exNishida, C., exMatsuda, Y., "Karyotype evolution in monitor lizards: Cross-species chromosome mapping of cDNA reveals highly conserved synteny and gene order in the Toxicofera clade", Chromosome Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2013, หน้า 805-819
2012 inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "New haplotype of the complete mitochondrial genome of Crocodylus siamensis and its species-specific DNA markers: distinguishing C. siamensis from C. porosus in Thailand", Molecular Biology Report, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 4709-4717
2011 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMeesawat, P., exAnyamaneeratch, K., exAnuwareepong, D., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Identification of species (meat and blood samples)using nested-PCR analysis of mitochondrial DNA", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 29, มิถุนายน 2011, หน้า 5670-5676
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exUno, Y., exMatsubara, K., inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exNishida, C., exMatsuda, Y., "Chromosomal localization of the 18S-28S and 5s rRNA genes and (TTAGGG)nsequences of butterfly lizards (Leiolepis belliana belliana and Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata)", Genetics and Molecular Biology, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2011, หน้า 582-586
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Karyotypic evolution in squamate reptiles: comparative genemapping revealed highly conserved linkage homologybetween the butterfly lizard (Leiolepis reevesii rubritaeniata,Agamidae, Lacertilia) and the Japanese four-striped ratsnake (Elaphe quadrivirgata, Colubridae, Serpentes)", Chromosome Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 975-986
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Genetic Relationship of Three Butterfly Lizard Species (Leiolepis reevesii rubritaeniata, Leiolepis belliana belliana,Leiolepis boehmei, Agamidae, Squamata) Inferred from Nuclear Gene Sequence Analyses", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 424-435
2009 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMatsubara, K, exUno, Y, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, exNishida, C, "Karyological Characterization of the Butterfly Lizard ( Leiolepis reevesii rubritaeniata , Agamidae,Squamata) by Molecular Cytogenetic Approach", Cytogenetic and Genome research, ปีที่ 125, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 213-223
Publish Year National Journal 4
2013 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "วิวัฒนาการของโครโมโซมในสัตว์เลื้อยคลาน", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 77-79
2013 exOrnjira Prakhongcheep, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exChantra Indananda, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาจีโนมไมโทคอนเดรียของปลากัดป่าภาคกลาง (Betta splendens)", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2013, หน้า 119-121
2013 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, exChantra Indananda, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus)", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2013, หน้า 343-346
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "FISH as a chromosome identification strategy to delineatekaryotypic evolution in vertebrates", Thai Journal of Genetics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2010, หน้า 120-136

Conference

การนำเสนอบทความของครศร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Conference 12
2021 exNuthinee Sirichan, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Wacharapluesadee, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Assessing spatial data SARS-CoV-2 relatedcirculating in Rhinolopid bats of Thailand.", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, Bangkok ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exTeerarat Duangsodsri, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic differentiation between male and female plants of Cycas siamensis Miq. using ISSR markers", The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exHidetoshi Ota, exYoichi Matsuda, "Gekkota retains the highly conserved linkage homology with other squamate reptiles that have many microchromosomes", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2015 exOrnjira Prakhongcheep, exKazumi Matsubara, exPonsuda Moonin, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exTariq Ezaz, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary history of VSAREP satellite DNA family in Varanus (Varanidae, Squamata)", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2015 exAorarat Suntronpong, exPanupon Twilprawat, exOrnjira Prakhongcheep, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exSuthasinee Somyong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Cytogenetic characterization of repetitive elements in Asian swamp eel (Monopterus albus)", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome profiling in head-and-neck cancer cell lines inferred from chromosome analysis and array comparative genomic hybridization", 6th International Conference on Stem Cells and Cancer (ICSCC-2015): Proliferation, Differentiation and Apoptosis, 2 - 5 ตุลาคม 2015, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Identification of genomic alteration in head-and-neck cancer cell lines using array comparative genomic hybridization", 6th International Conference on Stem Cells and Cancer (ICSCC-2015): Proliferation, Differentiation and Apoptosis, 2 - 5 ตุลาคม 2015, Pune สาธารณรัฐอินเดีย
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farm using mitochondrial protein-coding gene and D-loop", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetics and Genomics of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) on basic research in Thailand", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group , 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exYoshinobu Uno, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "Localization of repetitive elements in Siamese fighting fish (Betta splendens, Anabantoidei, Perciformes) genome", the 4th Asian Chromosome Colloquium (ACC4), 11 - 14 ตุลาคม 2010, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exWatcharaporn Thapana, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exCharin Thawornkuno, exYosapong Temsiripong, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Gene Expression of Peroxiredoxin in Crocodylus siamensis", The First East Regional Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group, 26 พฤษภาคม 2015, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
2012 exNampech Chaiprasertsri1, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exMami Shibusawa, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular structure of repetitive element in the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota, Squamata)", 2012 Malasia-Thailand Graduate Forum in Life Science, Food Science and Agriculture, 12 - 14 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 24
2015 exSorravis Lapbenjakul, exPanupon Twilprawat, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exYosapong Temsiripong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular identification (mitochondrial DNA marker and centromere repetitive sequences) and haplotype analysis of Siamese crocodile (Crocodylus siamensis) and saltwater crocodile (Crocodylus porosus) in Thai crocodile farms", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exWatcharaporn Thapana, exNAMPECH Chaiprasertsri, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exSaranon Charernsuk, exSumate Kamolnorranath , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Fossil-Calibrated Molecular Phylogeny using Concatenated Twelve Mitochondrial Protein-Coding Genes and Evolutionary History of Varanid Lizards.", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTarada TRIPETCHR, exEkarat Hitakomate, exBeiyuan Fu, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exBudsaba Rerkarmnuaychoke, exSittichai Koontongkaew, exFengtang Yang, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Study of Genomic alteration in head-and-neck cancer cell lines by using chromosome analysis and array comparative genomic hybridization", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19 , 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exสุเมธ กมลนรนาถ, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic relationship and divergence time of Naja spp. in Thailand", Seminar on Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change , 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exภาณุพณ ถวิลประวัติ, exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะแคริโอไทป์ของปลาไหลนา (Monopterus albus) ด้วยวิธีทางเซลล์พันธุศาสตร์ในระดับโมเลกุล", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exNAMPECH Chaiprasertsri, exYoshinobu Uno, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exMami Shibusawa, exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exศรานนท์ เจริญสุข, exChizuko Nishida, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular structure of repetitive element in the water monitor lizard (Varanus salvator macromaculatus, Platynota, Squamata)", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอรรัตน์ สุนทรพงศ์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์เซลล์พันธุศาสตร์ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ด้วยการย้อมแถบสีบนโครโมโซม", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exNAMPECH Chaiprasertsri, exArjaree Supikamolseni, exSumate Kamolnorranath , exKirati Kunya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular barcoding of varanid lizard in Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exArjaree Supikamolseni, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, exMontri SUMONTHA, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "DNA markers for identification of some venomous snakes in Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exOrada Sriwatananukulkit, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Chromosomal karyotyping of striped catfish inferred from molecular cytogenetics approach", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exณุวดี บรรจงสัตย์, exประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา, exณภัทร เงาบูรณวิทย์, exจันทรา อินดานนท์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบชนิดของปลาการ์ตูนบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์", the 50th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exYoshinobu Uno, exKazumi Matsubara, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, "การอยู่เป็นส่วนของพันธุกรรมสัญจรแบบอาร์เอ็นเอ (Rex1, Rex3 และ Rex6) ในจีโนมของปลากัดไทยภาคกลาง", Proceedings of 17th National Genetic Conference, 7 - 9 เมษายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exThanyarat Charoenta, exAkarapong Swatdipong, exVisaut Chailertrit, exจันทรา อินดานนท์, exPassorn Wonnapinij, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Distinguishing of three bubble nesting brooder fighting fishes by multiplex PCR", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 17 , 7 - 9 เมษายน 2011, ญี่ปุ่น
2011 exอาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exมนตรี สุมณฑา, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "ฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอของงูพิษบางชนิดในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2011, ญี่ปุ่น
2011 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Sex determination and sex chromosome in vertebrates", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5, 27 - 28 กรกฎาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exOrnjira Prakhongcheep, exSattamat Lappharat, exSudarath Baicharoen, exBoripat Siriaroonrat, exSumate Kamolnorranath , exRuengwit Bunjongrat, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Karyological characterization of Eld’s deer and Muntjacs in captive of Thailand", การสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 5, 27 - 28 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exจันทรา อินทานนท์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียที่สมบูรณ์ของปลากัดป่าภาคกลาง (Betta splendens, Anabantoidei, Perciformes)", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "ทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ระดับจีโนมิกส์", งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563, 23 - 24 พฤศจิกายน 2020, นครนายก ประเทศไทย
2015 exNararat Laopichienpong, exKazumi Matsubara, exUtadcha Lerdpisitpaisan, exPanupol Twilprawat, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Sequence variation and comparison of snake gametologous genes, CTNNB1 and WAC for development of molecular sexing PCR based marker.", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ราชอาณาจักรกัมพูชา
2015 exOrnjira Prakhongcheep, exYoshinobu Uno, exSuthasinee Somyong, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Isolation of Highly Specific Repetitive DNA Elements in African Clawed Frog (Xenopus leavis) by Construction of Genomic Fosmid Library and Genomic DNA Screening", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลาการ์ตูน 13 ชนิด โดยใช้ลำดับโปรตีนในไมโทคอนเดรีย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 15 - 17 กรกฎาคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Snake genomics", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exมนตรี สุมณฑา, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบชนิดของงูพิษบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exศรานนท์ เจริญสุข, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exสุเมธ กมลนรนาถ, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบโครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียของงูเห่าไทยและงูชนิดอื่นๆ เพื่ออธิบายการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530131]