แนวโน้มผลงานของวิญญู

Journal

บทความของวิญญู เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร

Publish Year International Journal 7
2019 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาคริต ศรีประจวบวงษ์, exนางสาวรัชฏา วงษ์กันยา, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJutarat Sudchanham, exNirachawadee Srisamran, inดร.วิญญู แสงทอง, exPiyachat Chuysinuan, exAdisorn Tuantranont, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture-resistant electrospun polymer membranes for efficient and stable fully printable perovskite solar cells prepared in humid air", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2019, หน้า 27677-27685
2016 exPawin Iamprasertkun, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek, exPinit Kidkhunthod, inดร.วิญญู แสงทอง, exSanti Maensiri, exRattikorn Yimnirun, exSukanya Nilmoung , exPanvika Pannopard , exSomlak Ittisanronnachai , exKanokwan Kongpatpanich , exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Charge storage mechanisms of manganese oxide nanosheets and N-doped reduced graphene oxide aerogel for high-performance asymmetric supercapacitors", Scientific Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
2014 inดร.วิญญู แสงทอง, ex Probst, M., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Conversion of CO2 and C2H6 to propanoic acid over a Au-exchanged MCM-22 zeolite", ChemPhysChem , ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 514-520
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, Francesc, exBromley, Stefan T.), "Persistence of magic cluster stability in ultra-thin semiconductor nanorods", NANOSCALE , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 72-77
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exIllas, F, exBromley, ST, "Predicting transition pressures for obtaining nanoporous semiconductor polymorphs: oxides and chalcogenides of Zn, Cd and Mg", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 30, กันยายน 2010, หน้า 8513-8520
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, exWannakao, S., exChoomwattana, S., exMaihom, T., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", ACS National Meeting Book of Abstracts, สิงหาคม 2010
2005 inดร.วิญญู แสงทอง, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Computational study of the carbonyl-ene reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, ปีที่ 748, ฉบับที่ 1-3, มิถุนายน 2005, หน้า 119-127

Conference

การนำเสนอบทความของวิญญู เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร

Publish Year International Conference 5
2014 inดร.วิญญู แสงทอง, inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effect of a zeolitic cavity on the catalytic activity of ethyl acetate decomposition", 248th ACS National Meeting, 10 - 14 สิงหาคม 2014, Sanfran แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2011 inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Catalytic Dehydrogenation of Propane over Au(I) exchanged ZSM-5: Density FunctionalTheory Calculations", 242nd ACS National Meeting, 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2011, Denver โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วิญญู แสงทอง, exนายสิปปกร วรรณขาว, exนางสาวเสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ, exนายธนา ไม้หอม, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Quantum chemical calculation of the hydrogenation reaction of encapsulated formaldehyde in Na-FAU zeolite", 240th ACS National Meeting and Exposition, 22 - 26 สิงหาคม 2010, แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนายสิปปกร วรรณขาว, exนายธนา ไม้หอม, inดร.วิญญู แสงทอง, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "DFT study of oxidative dehydrogenation of propane over a VO2-exchanged MCM-22 and ZSM-5 zeolites", 240th ACS National Meeting and Exposition, 22 - 26 สิงหาคม 2010, คอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
2009 inดร.วิญญู แสงทอง, exBromley, S.T., exIllas, F., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Comparing the stabilities of nanoclusters and cluster-based materials: Alkali halides and the first row element compounds", Technical Proceedings of the 2009 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2009, 3 พฤษภาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520272]