แนวโน้มผลงานของเยาวเรศ

Conference

การนำเสนอบทความของเยาวเรศ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

Publish Year National Conference 1
2008 inนางสาวเยาวเรศ ใจเย็น, อาจารย์, "แนวคิดของนิสิตครูในเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 18, 26 - 28 มีนาคม 2008, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510036]