แนวโน้มผลงานของจิรายุ

Journal

บทความของจิรายุ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

บทความแต่ละ Quartile ของจิรายุ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของจิรายุ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรายุ ทัพพุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analysis of Generic Structure Developments and Resources of Intersubjective Stance in Discussion Essays Written byThai EFL Students : Systemic Functional Linguistics and Appraisal Perspective", Integrated Social Science Journal (วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ), ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 184-235
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=480991]